Denne aktiviteten passer for små grupper på 5-8 barn.

Før man smaker kan man snakke om at tungen vår består av fem felter som gjør at vi opplever fem ulike smaker; søtt, salt, surt, bittert og umami (japansk for god smak). Vanligvis består maten vi spiser av en blanding av disse smakene, slik at hele tungen settes i sving for at vi kan oppleve smaken på maten vi putter i munnen. Noen matvarer representerer likevel kun den ene smaken, slik at vi kan smake på en og en ting som som representer hvert felt på tungen, f. eks. sitron (surt), sukker (søtt), salt (salt), grapefrukt (bittert) og wasabi eller parmesan (umami).

Barna får smake på en og en ting etter tur, og det kan være flere ting som representerer ett felt på tungen. Alle feltene trenger heller ikke å være med. Det skal være frivillig å smake, men barna bør bli oppfordret til å prøve. Alle barna får delt ut det de skal smake på, og får ikke smake før alle har fått noe i hånden.

Dersom du har mulighet til å skaffe spillet "Beanboozled" (google for informasjon), eller bare egne poser med godisbønnene fra spillet, så er det mye rart å smake på der.

OBS!! Pass på derson noen har matallergier (f.eks mot sitrusfrukt).

 

 

 

UTSTYR

Ulike bokser med ting man kan smake på f. eks:

  • Sukker
  • Salt
  • Biter av sitron
  • Biter av grapefrukt
  • Parmesan
  • Wasabi
  • Andre matvarer eller drikker som representerer de ulike smakene våre.
  • Pose til søppel.
  • Noe som smaker godt for å få bort vonde smaker.