En bruddskade vil si at et bein eller en knokkel er brukket. Det finnes mange ulike typer bruddskader, og ved mistanke om brudd skal den skadde alltid undersøkes av lege. Ved store feilstillinger eller blødninger (indre og ytre) skal pasienten ikke flyttes på.

Hvordan kjenne igjen brudd

  • Smerter og ømhet på skadestedet.

  • Smerter ved press i beinets lengderetning.

  • Unormal bevegelighet i eller over bruddstedet.
  • Endret form på den skadde kroppsdelen, som knekk eller bue.
  • Gnisselyder fra skadestedet ved bevegelse.
  • Hovent og blått skadested.
  • Nedsatt funksjon i kroppsdelen.
  • Det stikker benpiper ut gjennom et åpent sår i huden.

Spjelking

Spjelking utføres ved mistanke om brudd eller andre skader hvor man ønsker å holde kroppsdelen i ro. Ved røket leddbånd og skader i senere og muskler kan det også være nyttig å spjelke for å dempe smertene når pasienten skal flyttes. I noen tilfelle er det aktuelt at pasienten går selv og da kan en spjelking gi god avlastning.

Du trenger noe som kan stabilisere og noe til å binde fast med. Her må du bare bruke fantasien og improvisere.

Til avstivining er det ofte naturlig å bruke grener av passe tykkelse. Det er viktig at dette ikke gnager på pasienten så det er lurt å dekke dem med tøy om mulig. Sammenrullet tøy/tepper kan også brukes til avstivning.

Har du ikke bandasje tilgjengelig kan du bruke speiderskjerf. Dette (eller andere tøystykker) kan du kutte opp i remser slik at du får flere bånd å feste avstivningen med.

Prinsippet er at du helst skal lage avstivningen slik at den går forbi leddet både over og under bruddet. Er det f.eks. mistanke om brudd i leggen skal avstivningen gå forbi både ankel og kne. Pass på at du ikke strammer så hardt at du stopper blodforsyningen.

Bruddstedet bør om mulig holdes høyere en hjerte for å unngå blødning. Pass på å holde pasienten varm.

Praktisk øvelse

Når speiderne har lært dette kan det legges opp som konkurranse. Det gjelder å hjelpe den skadde, legge en perfekt spjelking, lage en båre og frakte den skadde til "legen".

Utstyr: Speiderne trenger noe  å stive av med, og noe å knytte fast med. 

Avhengig av alderen på speiderne kan dette være mer eller mindre tilrettelagt for speiderne. 

Oppdagerne kan få lange stokker til båre og beskjed om å bruke jakkene sine til å lage jakkebåre. De kan få ferdige pinner/grener og beskjed om å bruke speiderskjerfene sine til spjelking.

Vandrerne kan bare få beskjed om at vedkommende skal spjelkes og bæres på båre, men må forøvrig finne ut av dette selv.

Lederne må likevel sørge for at det er mulig for speiderne å finne det de måtte trenge i nærheten av der de er. F.eks. kosteskaft og tau hvis dere er innendørs, tilgjengelige stokker i forskjellige lengder hvis dere er ute. Sag og øks hvis dere tenker at speiderne skal kutte grener osv.

Mer om ulike typer spjelking finner du i ressursheftet Førstehjelp på 1-2-3.