Det finnes mange årsaker til at en person er bevisstløs. Mangel på oksygen, forgiftning, mangel på blod til hjernen eller for lav kroppstemperatur er noe av det som kan føre til bevisstløshet.

Den største faren med å være bevisstløs er at personen selv ikke merker at den ikke får puste. Den viktigste førstehjelpen vi kan utføre er derfor å sørge for frie luftveier. Legg personen i stabilt sideleie og sørg for at hodet er vippet bakover slik at luftveiene er åpne.

For å finne ut om en person er bevisstløs er det første vi gjør å snakke til denne. Vet du hva den heter, bruk gjerne navnet høyt og flere ganger. Spør om vedkommende er våken og om han/hun kan høre deg. Fortell gjerne hvem du er og at du er her for å hjelpe. En delvis bevisst person er ofte forvirret og trenger informasjon. Om du ikke får noe svar, rist forsiktig i skuldrene på vedkommende, men pass på at du ikke dunker hodet i bakken. Får du forstatt ikke svar kan du tilføre smerte ved å klapse eller klype personen forsiktig i ansiktet. Fortsett hele tiden å snakke høyt. 

Dersom du etter å ha tilført smerte ikke får noen reaksjon er personen bevisstløs. Da må du finne ut om personen puster. Gjør den det, legg den i stabilt sideleie og ring 113. Om den ikke puster må du sette i gang hjerte- lungeredning.

Praktisk oppgave:
Gå to og to sammen. Den ene legger seg på bakken og spiller bevisstløs, den andre kommer bort og skal sjekke. Gjør som beskrevet over, snakk høyt, bruk navnet på personen, fortell hvem du er og at du er her for å hjelpe. Rist forsiktig og tilfør smerte forsiktig i ansiktet.