En person med heteslag vil vise symptomer som økt kroppstemperatur og varm, men tørr og gjerne rød hud. Andre symptomer kan være forvirring, hodepine, økt puls og pust, og kvalme og oppkast. Kraftig opphetede personer kan også miste bevisstheten og besvime.

Ring alltid 113 om du mistenker at en person har fått solstikk eller heteslag.

For å yte førstehjelp er det viktigste vi kan gjøre å kjøle personen ned. Ta den inn i skyggen, gjerne et sted med air conditioen eller vifte om mulig. Kle av ytterplagg og dekk gjerne personen med et fuktig laken, håndkle eller lignende. Gi den gjerne noe å drikke, men ikke dersom personen ikke er bevisst eller kaster opp.

Dersom personen er bevisstløs, sjekk pust og puls, og utfør hjerte-lungeredning om nødvendig. Om personen har pust og puls, legg den i stabilt sideleie. Bli ved personen og sjekk pust og puls med jevne mellomrom til ambulansen kommer.