Ordet astma er gresk og betyr tung pust.

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene som fører til anfall av trange luftveier. Da vises symptomer som pustevansker, hoste og piping i brystet. Hvordan anfallene arter seg varierer fra person til person. Astmaanfall kan utløses av forskjellige faktorer som kulde, fysisk anstrengelse eller allergier. 

De fleste som har astma har fått medisiner av legen som de tar for å dempe astmaanfallene. Disse tar man ofte gjennom en innhalator som hjelper med å gjøre luftveien mindre trange. 

For å hjelpe en person som sliter med astma er det mange ting man kan gjøre.

Om personen får astmaanfall skal man forsøke å berolige dem og oppfordre dem til å puste rolig. Man kan også hjelpe dem med å finne frem innhalatoren sin slik at de får tatt medisin.

Dersom personen får et voldsomt anfall som ikke går over på 5 minutter eller personen besvimer må du ringe 113.