Astma

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene. Den kroniske betennelsen ører til anfall med pustevansker. Under et anfall med pustevansker blir luftveiene trangere. Hvordan noen med astma opplever anfallene og hvordan anfallene utarter seg varierer fra person til person, men vanlige symptomer er pustevansker, hoste, og piping i brystet. 

Astmaanfallene kan komme av ulike ting, for eksempel kulde, fysisk anstrengelse eller allergier. De fleste som har astma har fått medisiner som de kan bruke for å dempe astmaanfallene, fra legen. Det er vanlig at slike medisiner blir tatt gjennom en innhalator som hjelper med å gjøre luftveiene mindre trange. 

Når noen får astmaanfall

Hvis en person får et astmaanfall skal vi prøve å berolige hen og oppfordre hen til å puste rolig. Vi kan også hjelpe med å finne frem innhalatoren deres sånn at hen får tatt medisinen sin. 

Hvis personen får et kraftig anfall som ikke går over på fem minutter, eller personen besvimer, må du ringe 113.