Brudd og spjelking

En bruddskade er en skade hvor et bein eller en knokkel er brukket eller bristet. Det finnes mange ulike typer bruddskader. Ved mistanke om brudd skal den skadde alltid undersøkes av lege. Ved store feilstillinger eller blødninger, indre og ytre, skal pasienten ikke flyttes på!

Det kan være vanskelig å finne ut om skaden er et brudd eller om det er en forstuing. Noen brudd er bare en brist i beinet og kan ligne på forstuelser. Andre brudd er enklere å kjenne igjen fordi beinet er brukket helt av eller er knust sånn at for eksempel foten eller armen ligger i en unaturlig vinkel. Ved åpne brudd, altså når det stikker knokkelbiter ut gjennom huden, er det enklere å se at det er snakk om et brudd. 

Brudd og spjelking på 1-2-3

 1. Undersøk skaden og finn ut om det er et brudd.
 2. Hev skadestedet ved brudd. Skadestedet skal ikke belastes.
 3. Ring 113 - medisinsk nødnummer eller 116 117 - legevakt.
   

Hvordan utføre førstehjelp

Ved bruddskader er det viktigste å stive av den skadde knokkelen med spjelking eller støttebandasje. Ved åpne brudd er det stor fare for infeksjoner. Dekk til skaden og hold den ren. Ikke ta i såret. Hold skadestedet høyt for å hindre hevelser. En person med brudd skal ikke belaste skaden og skal alltid undersøkes av lege så raskt som mulig.

Hvordan kjenne igjen brudd 

 • Smerter og ømhet på skadestedet
 • Smerter ved press i beinets lengderetning
 • Unormal bevegelighet i eller over bruddstedet
 • Endret form på den skadde kroppsdelen, som knekk eller bue
 • Gnisselyder fra skadestedet ved bevegelse
 • Hovent og blått skadested
 • Nedsatt funksjon i kroppsdelen
 • Det stikker benpiper ut gjennom et åpent sår i huden
   

Utdypende forklaring

Brudd gjør ofte veldig vondt. Førstehjelp ved brudd består i å støtte bruddet og prøve å dempe smertene frem til dere får hjelp eller får fraktet pasienten til legevakten. Bevegelser i bruddet kan gi skader på merver og blodårer. Ved store skader kan den skadde gå i sjokk. Pass på at den skadde har det så behagelig som mulig, er varm og i ro.

Hvis den skadde må flyttes, kan bruddet stabiliseres med spjelking eller fatle. Da må dere bruke det som er tilgjengelig til å polstre og stive av bruddstedet, for eksempel skistaver, liggeunderlag eller sokker. Spkjeligen skal stive av på utsiden av leddene på hver side av bruddet. 

Ulike typer brudd

 • Fot- og ankelbrudd: Spjelkes fra tærne til kneet.
 • Brudd i leggen: Spjelkes fra fot til hofte. Husk god polstring.
 • Bruss i håndledd eller underarm: Spjelkes fra hånd til albue, eller legg hånden i fatle.
 • Ribbeinsbrudd: Gir store smerter og litt tung pust, men trenger sjelden umiddelbar førstehjelp. Ved større brudd kan brukne ribbein punktere lungene, og må derfor behandles av lege så snart som mulig. Hold pasienten i ro til hjelpen kommer.
 • Brudd i rygg eller nakke: Ved mistanke om brudd i ryggen eller nakken må dere ringe 113 eller nasjonal legevakt på 116 117. Dere må IKKE flytte pasienten. Det kan gjøre skaden værre. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) eller legevakten kan veilede dere over telefon. 
 • Brudd i hodeskallen: Dekk til og bandasjer eventuelle sår. Den skadde må passes på hele tiden. Pass på at pasienten puster. Legg pasienten i stabilt sidelee hvis hen er bevisstløs, men puster normalt. Ikke rør eventuelle beinbiter som stikker ut. Ring 113.
 • Åpent brudd: Dekk til såret med sterile kompresser og stopp blødninger. Ikke rør eventuelle beinbiter som stikker ut, men stabiliser og stram til så blødningene stopper. Ring 113. 
   

Forstuinger

En forstuing kan oppstå når et ledd blir overstrukket. Ved forstuinger sitter skaden på leddbåndene, ikke på beinene. Brudd og forstuinger kan for den skadde oppleves ganske likt, men behandlingen er litt forskjellig. 

Hvordan kjenne igjen forstuinger? 

Symptomer på forstuing er smerter, hevelser og blåmerker. Den skadde vil føle smerter når du bøyer på det skadde leddet, men ikke når du presser knokkelbeinet sammen. Det vil si at dersom håndleddet er forstuet vil den skadde oppleve smerte når du bøyer håndleddet, men ikke hvis du presser hånden mot albuen. 

Forstuinger på 1-2-3

 1. Undersøk skaden og finn ut om det er en forstuing.
 2. Hold skadestedet hevet og kjøl det ned.
 3. Sett på støttebandasje. 
   

Hvordan utføre førstehjelp?

Den beste behandlingen ved forstuing er å gi leddet hvile i 1-2 døgn, legge kalde omslag, for eksempel isposer fra førstehjelpsskrin eller frosne grønsaker fra frysen, rundt leddet og holde leddet høyt så raskt etter at skaden oppstod som mulig, for å redusere hevelser og smerter. Støtt opp rundt leddet med en støttebandasje. Pass på å ha noe mellom de kalde elementene og huden sånn at det ikke oppstår frostskader. Området kan gjerne kjøles ned mange ganger i løpet av det første døgnet etter skaden.

Legg på en stram støttebandasje, både for å unngå hevelser, for å støtte det skadde leddbåndet og for å hindre ny skade. Pass på at bandasjen ikke blir så stram at blodtilførselen til for eksempel fingre, tær eller legg blir hindret.

Det er viktig å ta forstuinger seriøst for at helndingen skal bli best mulig. Hvordan behandlingen og opptreningen etter skaden blir etter den første hjelpen med kjøling, hvile og heving, avhenger av hvor alvorlig forstuingen er. Etter noen dager kan leddet belastet igjen litt etter litt. Det er viktig ikke holde leddet i ro lenger enn nødvendig for å unngå at leddet blir stivt. 

Utdypende forklaring

Ved en forstuing er det leddbåndene rundt knokkelen som blir skadet. Om leddbåndene blir strukket kraftig eller røket over er det svært smertefullt og skaden minner om brudd. Etter behandling er gitt, skal den forstuede kroppsdelen få hvile og helst holdes høyt. Etter ett til to døgn kan den skadde begynne å belaste skaden. Ved små forstuinger er det ikke nødvendig med legeundersøkelse.

Kontakt lege dersom hevelsen er kraftig eller om smerten ikke avtar i løpet av en uke. Om du er usikker på om skaden er brudd eller forstuing skal du behandle den som brudd. Hvis dere er usikkre på hva dere skal gjøre, kan dere ringe legevakt på 116 117 for råd. Hvis dere trenger akutt medisinsk hjelp, ring 113.