Beinbrudd og forstuing

Skjelettet i kroppen er vanligvis sterkt, bein kan likevel brekke eller sprekke hvis de får et hardt slag eller blir vridd på feil måter. Det er vanskelig å skille mellom beinbrudd, forstuinger, leddskader og muskelskader uten røngten. Hvis du er i tvil om hva du står overfor er det beste å behandle det som om skaden er et brudd. 

Beinbrudd

Vanlige symptomer på beinbrudd er smerter, unormal beinstilling, eller endret form må området rundt skaden, for eksempel kan armer eller bein være vridd unaturlig til siden. Skadet bein kan også se kortere ut enn friskt bein. 

Det kan være skadelig å bevege kroppsdelen med brudd i. Pasienten vil føle smerte hvis det kommer press mot det skadde beinet. Det kan også oppstå hevelser og blåmerker, og det kan oppstå gnisselyder om skadestedet blir beveget på. 

Førstehjelp ved brudd

Hvis den skadede blør etter skaden er det viktig å stoppe blødningen. Bruk en ren bandasje eller annet rent tøy og klem på såret. 

Det kan være vanskelig å finne ut om skaden er et brudd eller om det er en forstuing. Noen brudd er bare en brist i beinet og kan ligne på forstuelser. Andre brudd er enklere å kjenne igjen fordi beinet er brukket helt av eller er knust sånn at for eksempel foten eller armen ligger i en unaturlig vinkel. Ved åpne brudd, altså når det stikker knokkelbiter ut gjennom huden, er det enklere å se at det er snakk om et brudd. 

Ved brudd skal du ikke prøve å sette beinet sammen igjen. Hvis det er et åpent brudd er det viktig at du ikke rører beinsplintene eller prøver å skyve dem inn i huden igjen.

Prøv heller å støtte rundt det skadede stedet med tepper, tøy eller annet mykt materiale ved å rulle det sammen og legge det rundt det skadede stedet som støtte. Om det er mulig, er det fint å også støtte opp rundt leddene over og under bruddet. Hvis bruddet er i en arm kan den bindes i et fatle. Å støtte rundt bruddet kan både virke smertelindrende for den skadede og forebygge at skaden blir verre.

Hvis du mistenker brudd i nakken eller ryggen er det viktig å beskytte hode og nakke for å hindre at skaden blir verre.
 

Pass på at den skadede ikke blir nedkjølt. En person med bruddskader skal ikke belaste skaden, og skal alltid undersøkes av lege. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre kan du ringe legevakt på 116 117 for råd. Hvis dere trenger akutt medisinsk hjelp, ring 113. 

Forstuing

En forstuing kan oppstå når et ledd blir overstrukket. Vanlige symptomer på forstuing er smerter, ømhet, hevelse og blåmerker. Ofte vil det gjøre vondt å bøye på det skadede leddet, men det vil ikke bli verre om det kommer press mot enden av den skadede knokkelen.

Førstehjelp ved forstuing

Den beste behandlingen ved forstuing er å gi leddet hvile i 1-2 døgn, legge kalde omslag, for eksempel isposer fra førstehjelpsskrin eller frosne grønsaker fra frysen, rundt leddet og holde leddet høyt så raskt etter at skaden oppstod som mulig for å redusere hevelser og smerter. Støtt opp rundt leddet med en støttebandasje. Pass på å ha noe mellom de kalde elementene og huden sånn at det ikke oppstår frostskader.

Det er viktig å ta forstuinger seriøst for at helndingen skal bli best mulig. Hvordan behandlingen og opptreningen etter skaden blir etter den første hjelpen med kjøling, hvile og heving, avhenger av hvor alvorlig forstuingen er. Etter noen dager kan leddet belastet igjen litt etter litt. Det er viktig ikke holde leddet i ro lenger enn nødvendig for å unngå at leddet blir stivt. 

Du bør kontakte lege hvis hevelsen er veldig kraftig, hvis smertene ikke har blitt bedre etter 3-4 dager, hvis du er usikker på om det er en forstuing eller en mer alvorlig skade, for eksempel et brudd, eller hvis du har problemer med å bevege den skadde kroppsdelen. 

Ved forstuing sitter ikke skaden på knokkelen, men på leddbåndene. Om disse blir strukket kraftig eller har røket kan det være smertefullt og skaden kan minne om brudd. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre kan du ringe legevakt på 116 117 for råd. Hvis dere trenger akutt medisinsk hjelp, ring 113.