Symptomer på brudd er smerter, unormal benstilling eller endret form på området rundt skaden, og det kan være vanskelig å bevege den skadde kroppsdelen. Man vil føle smerte om man presser mot enden av den skadde knokkelen, det kan komme gnisselyder om man beveger på skadestedet og det oppstår hevelser og blåmerker.

Symptomer på forstuing er smerter, hevelser og blåmerker. Man vil føle smerter om man bøyer på det skadde leddet, men ikke om man presser mot enden av knokkelen. 

Førstehjelp ved brudd

Førstehjelp ved bruddskader er å stive av den skadde knokkelen med spjelking eller støttebandasje. Ved åpne brudd er det stor fare for infeksjoner. Dekk til skaden og hold den ren. Ikke ta i såret. Hev skadestedet for å hindre hevelser. En person med brudd skal ikke belaste skaden og alltid undersøkes av lege.

Ved brudd sitter skaden på selve knokkelen. Denne kan være skadet på flere måter. Den kan være knukket tvert av og føre til at kroppsdelen som er brukket får ny vinkel, det kan være et knusningsbrudd der deler av knokkelen pulveriseres eller det kan oppstå en brist der deler av knokkelen er brukket på den ene siden, men ikke tvers over slik at knokkelen sitter sammen på den andre.

Vi skiller også mellom åpne og lukkede brudd, slik som vi kan se på illustrasjonene. Ved et åpent brudd stikker den skadde knokkelen ut gjennom huden. Ved lukkede brudd er skaden kun på innsiden. Det er ved lukkede brudd det kan være vanskelig å skille mellom brudd og forstuing.

Førstehjelp ved forstuing

Førstehjelp ved forstuinger er i første omgang å kjøle ned det skadde området. Du kan bruke isposer fra førstehjelpsskrin, noe frossent du har i fryseren, som en pose med frosne bær eller grønnsaker, eller omslag med kaldt vann. Ikke legg is rett på huden, dette kan føre til frostskader. Området kan gjerne kjøles ned mange ganger i løpet av det første døgnet etter skaden. Hold skadestedet høyt for å unngå hevelser. Legg på en stram støttebandasje, både for å unngå hevelser og for å støtte det skadde leddbåndet og hindre ny skade. Pass likvel på at bandasjen ikke er så stram at den hindrer blodsirkulasjon til den skadde kroppsdelen. Etter en til to døgn skal den skadde begynne å belaste skaden. Ved små forstuinger er det ikke nødvendig med legeundersøkelse. Kontakt lege dersom hevelsen er kraftig eller dersom smerten ikke avtar i løpet av en uke.

Ved forstuing sitter ikke skaden på knokkelen, men på leddbåndene. Om disse blir strukket kraftig eller røket over er det smertefullt og skaden minner om brudd. 

Om du er usikker på om skaden er brudd eller forstuing skal du behandle den som brudd.