HYPOGLYKEMI - LAVT BLODSUKKER ("Føling")

Symptomer:
Symptomene eller plagene når blodsukkeret blir lavt, kalles føling. Symptomene ved lette til moderate følinger kan være konsentrasjonsvansker, blekhet, skjelving/risting, svetting, nummenhet/prikking i lepper/tunge, hjertebank, hodepine, sult/tørste, forandring i oppførsel og kvalme. Symptomer ved alvorlige følinger kan være talevansker, dobbeltsyn, forvirring, sterkt unormal ev. voldsom oppførsel og koma. Symptomene kan variere sterkt fra person til person, og også endres over tid.

Lavt blodsukker er ikke farlig, med mindre du får det i situasjoner hvor det er spesielt viktig å være helt våken og klar, for eksempel ved bilkjøring. Føling er svært vanlig ved diabetes type 1. Det forekommer også ved diabetes type 2, men det er da sjelden alvorlig.

Kroppen forsvarer seg mot det lave blodsukkeret ved å lage hormoner (glukagon) som får blodsukkeret til å stige. Følingssymptomene skyldes en kombinasjon av effekten på hjernens funksjon og effekten av de hormonene som lages.

Noen merker ikke at blodsukkeret blir lavt. Dette er vanligst hos personer med diabetes type 1, og særlig hos dem som har hatt sykdommen lenge. Ved gjentatte alvorlige hypoglykemier, kan evnen til å merke dem bli borte. Evnen kan gjenvinnes hvis man helt unngår lavt blodsukker i noen uker.
 

Man kan skille mellom 4 alvorlighetsgrader:

1. Lett føling, hvor man kan fortsette med det man holder på med, bare man får i seg karbohydrater som for eksempel søt drikke eller noen glukosetabletter. Hvis det er lenge til neste måltid, er det nødvendig å spise noe i tillegg (brød, knekkebrød e.l.)

2. Litt alvorligere føling, hvor man må avbryte det man holder på med, men klarer seg uten hjelp. Man bør straks få i seg søt drikke eller innta druesukker. Etterpå bør man alltid spise brød, knekkebrød e.l.

3. Alvorlig føling, hvor man må ha hjelp av andre. Søt drikke inntas om mulig. Dette virker fort, men ikke lenge, og må derfor etterfølges av brød, knekkebrød e.l.

4. Insulinsjokk, hvor bevisstheten er nedsatt, og man ikke klarer å spise og drikke, og andre må overta helt. Gjentatte insulinsjokk kan hos noen føre til redusert hukommelse. Dette er spesielt farlig for små barn. Det anbefales å måle blodsukkeret for å avgjøre om symptomene skyldes lavt eller høyt blodsukker. Ved usikkerhet og måling ikke er mulig, handle som om det skyldes lavt blodsukker.

 

Behandling:
Ved bevisstløshet må det ikke gis mat og drikke. Smør for eksempel honning eller melis oppløst i litt vann på innsiden av kinnene eller på tennene. Har man engangssprøyte (1 mg) med glukagon settes denne i muskelen på låret. Glukagon kan framkalle brekninger, så legg personen i stabilt sideleie. Når personen våkner, må vedkommende spise noe som inneholder karbohydrater.

Hvis følingen ikke går over, må lege kontaktes - ring eventuelt 113. De gir intravenøs tilførsel (direkte inn i blodårene) av konsentrert sukker. Ved alvorlig hypoglykemi ved diabetes type 2 hos en som bruker tabletter, bør vedkommende inn på sykehus grunnet tablettenes lange virketid. 


Årsaken til høyt blodsukker kan være et økt insulinbehov som kan skyldes sykdom, stress eller at man har glemt å ta blodsukkersenkende medisin eller ikke tatt nok.

Blodsukkeret hos dem som ikke har diabetes ligger stort sett på 4-7 mmol/liter. Med diabetes regnes kontrollen som svært god hvis fastende blodsukker er 4-6 mmol/liter, og ellers sjelden over 10.

HYPERGLYKEMI - HØYT BLODSUKKER

Symptomer

• Økt vannlatingshyppighet
• Mye urin
• Tørste og tørrhet i munn og slimhinner
• Tåkesyn
• Rask og kraftig pusting
• Gradvis dårligere allmenntilstand
• Oppkast og magesmerter
• Sløvhet eller bevisstløshet
• Pusten kan lukte aceton (neglelakkfjerner)

Disse symptomene er de første tegn på diabetes, gjerne sammen med vekttap. Har du diabetes type 1 og disse symptomene, bør du også måle ketonstoffer i urinen med en urinstiks. Ketoner i urinen er et faresignal om at du kan ha/har utviklet syreforgiftning (ketoacidose). Du kan også få små mengder ketoner i urinen ved faste og etter en føling, men da er blodsukkeret ikke høyt.

Det finnes også stiks som kan måle ketonlegemene i blod. Dette kan være nyttig, spesielt under graviditet og hos insulinpumpebrukere.
 

Syreforgiftning – diabetisk koma

Diabetes type 1
Ved høyt blodsukker settes insulin for å få det ned. Hvis bldosukkeret er høyt over lang tid kan du utvikle syreforgiftning. I urinen omdannes ketosyrer til aceton, som også pustes ut og det lukter aceton av pusten. Ikke alle kjenner denne lukten selv, spør derfor ev. noen andre. Forverres tilstanden ytterligere, blir bevisstheten nedsatt og til slutt blir du bevisstløs (diabetisk koma). Sykehusinnleggelse må da til!

Diabetes type 2
Syreforgiftning forekommer nesten aldri. Kroppen lager nok insulin til å hindre utvikling av ketoacidose. Du kan imidlertid også få svært høyt blodsukker, for eksempel ved annen sykdom eller i forbindelse med kortisonbehandling. Dette kan bli så alvorlig at sykehusbehandling er nødvendig.

Pumpebrukere
Hvis pumpen svikter er du svært utsatt for å få alvorlig syreforgiftning. Det kan skje ved at nålen faller ut, ved lekkasje i tilførselssystemet eller ved teknisk svikt av pumpen. Fordi insulinpumpen kun inneholder hurtigvirkende insulin, har du alltid lite insulin i kroppen. Du vil derfor veldig raskt få syreforgiftning. Du må derfor måle blodsukkeret og ev. sette insulin.

Informasjonen er gjengitt med tillatelse fra Diabetesforbundet.

Mere informasjon finner dere her: www.diabetes.no