Diabetes

Du har kanskje sett noen stikke seg selv i fingeren med en liten nål for å måle blodsukkeret sitt med et lite apparat. Personer med diabetes gjør det for å måle blodsukkeret sitt gjennom dagen. Diabetes gjør at de ikke har nok insulin i kroppen, men ved hjelp av en insulinpen eller en insulinpumpe kan de helt fint regulere blodsukkeret sitt og leve normalt likevel.

De som har diabetes måler vanligvis blodsukkeret sitt og setter insulinsprøyter selv. Det kan likevel skje at de får for lavt blodsukker. Da kan de få føling og bli slappe, trøtte, klamme, bleke og forvirrede, få dobbeltsyn og snakkevansker. Noen blir også sinte eller irritable og dersom blodsukkeret blir lavt nok kan de miste bevisstheten. Da er det viktig at vi vet hvilken førstehjelp vi skal gi.

Lavt blodsukker - hypoglykemi eller føling

Symptomene på lavt blodsukker eller føling kan være veldig forskjellig fra person til person. Ved lette følinger kan personene ofte regulere blodsukkeret selv ved å spise karbohydrater eller drikke sukkerholdig drikke. Det er først ved alvorlig føling at de trenger hjelp til å få i seg karbohydrater, for eksempel ved nedsatt bevissthet. Noen, vanligvis personer med diabetes type 1, merker ikke at blodsukkeret blir lavt. 

Behandling ved bevisstløshet på grunn av lavt blodsukker

Når en person har nedsatt bevissthet og ikke klarer å spise eller drikke på grunn av lavt blodsukker, kalles det insulinsjokk. Da skal vi ikke gi mat eller drikke, men smøre for ekempel honning eller melis oppløst i litt vann, på innsiden av kinnene eller på tennene til den med nedsatt bevissthet. 

Hvis dere har tilgjengelig en engangssprøyte med 1 mg glukakon kan dere sette den i låret til den bevisstløse. Glukagon kan gi brekninger. Derfor er det viktig å legge personen i stabilt sideleie og passe på at hen alltid har frie luftveier. 

Når personen våkner igjen må hen spise noe som inneholder karbohydrater. Etterpå bør hen mat med lenger energi sånn at blodsukkeret holder seg stabilt. 

Kontakte helsevesenet

Hvis følingen ikke går over, må dere kontakte lege eller ringe 1-1-3. De vil gi konsentrert sukker intravenøst. 
Du kan også ringe legevakten på 116-117 hvis du ønsker råd og veiledning ved behandling av lavt blodsukker eller andre førstehjelpssituasjoner.

Høyt blodsukker - hyperglykemi

Det er også mulig at personer med diabetes får for høyt blodsukker. Symptomer på høyt blodsukker er behov for å tisse flere ganger og mer enn normalt, tørste, tåkesyn, kraftig pust og tørr munn og slimhinner. De kan få gradvis dårligere allmenntilstand, oppkast, magesmerter, sløvhet eller bevisstløshet. Pusten kan lukte aceton, som neglelakkfjerner lukter.

Hvis du er usikker på om personen med diabetes er bevisstløs på grunn av lavt eller høyt blodsukker, skal du alltid behandle hen som om hen har lavt blodsukker. Det er aldri farlig å gi litt sukker, men det kan være livsfarlig for personen om du gir insulin. 

Illustrasjon er hentet fra Vecteezy.