Etsende væsker

Etsende væsker kan forårsake skade på huden eller slimhinnene. Det kan vise seg som rødhet eller blemmer i huden. I alvorlige tilfeller kan både overhuden og underhuden bli skadet. Hvis det skjer skal skaden behandles på samme måte som brannskader. 

Eksempler på væsker som kan gi etseskader er ulike syrer og lut. Hvor alvorlig etseskadene blir er avhengig av styrken på syren eller luten, mengden som kommer i kontakt med huden eller slimhinner og hvor raskt dere starter skylling av kontaktområdet. 

Den beste er å forebygge etseskader når dere håndterer etsende væsker. Det kan dere gjøre ved å bruke vernebriller og godkjente hansker for håndtering av etsende væsker. I tillegg bør etsende væsker oppbevares utenfor rekkevidde for barn. 

Behandling

Dersom noen får syre eller en annen etsende væske på seg skal dere ta vekk klær eller andre ting som kan ha fått væskesøl på seg, og skylle huden i lunket vann i rundt 30 minutter, minimum 10-20 minutter. 

Etsende væske i øynene gir symptomer som rødhet, tårer, tåkesyn og i noen tilfeller smerte. Skyll øynene med vann og fortsett å skylle til dere er på sykehuset. Under skyllingen bør øynene holdes oppe med hendene for å sikre mest mulig effektiv skylling. 

Om noen har svelget etsende væske skal de så fort som mulig drikke noe, gjerne melk. Det blander ut den etsende væsken i magen og gjør den mindre skadelig. Skyll munnen godt. Den som har svelget væska skal ikke kasre opp, da det kan føre til at den etsende væsken kommer opp gjennom spiserøret igjen og øker sjansen for skader.

Praktisk øvelse

Se gjennom speiderlokalet om det finnes etsende væsker der. Hvordan er de merket? Hvis dere ikke finner noen i speiderlokalet, be speiderne se etter hjemme om de finner noen der.