Å få etsende væske på huden vil gi lignende symptomer som brannskader. Man bør skylle huden i lunkent vann i 30-60 minutter og ta vekk klær eller andre ting som kan ha fåttt væske sølt på seg.

Får noen etsende væske i øynene vil det gi symptomer som rødhet, tårer, tåkesyn og i noen tilfeller smerte. Skyll øynene med vann og fortsett med dette til man er på sykehuset.

Om noen har svelget etsende væske skal man gi dem noe å drikke, gjerne melk om man har. Dette blander ut den etsende væsken i magen og gjør den mindre skadelig. Har man mulighet skal man skylle munnen godt. Prøv å ikke kaste opp da dette gjør at man får den etsende væsken gjennom spiserøret en gang til og dette øker sjansen for skader.

Praktisk øvelse

Se gjennom speiderlokalet om det finnes etsende væsker der. Hvordan er de merket? Hvis dere ikke finner noen i speiderlokalet, be speiderne se etter hjemme om de finner noen der.