Å få etsende væske på huden vil gi lignende symptomer som brannskader. Man bør skylle huden i lunkent vann i 30-60 minutter og ta vekk klær eller andre ting som kan ha fåttt væske sølt på seg.

Får noen etsende væske i øynene vil det gi symptomer som rødhet, tårer, tåkesyn og i noen tilfeller smerte. Skyll øynene med vann og fortsett med dette til man er på sykehuset.

Om noen har svelget etsende væske skal man gi dem noe å drikke, gjerne melk om man har. Dette blander ut den etsende væsken i magen og gjør den mindre skadelig. Har man mulighet skal man skylle munnen godt. Prøv å ikke kaste opp da dette gjør at man får den etsende væsken gjennom spiserøret en gang til og dette øker sjansen for skader.