Generell nedkjøling

Nedkjøling, eller hypotermi, betyr lav kroppstemperatur. Hvis kjernetemperaturen i kroppen er under 35°C, regnes det som hypotermi. Hypotermi kan være svært alvorlig og i verste fall kan det være dødelig. 

Generell nedkjøling på 1-2-3

 1. Få den nedkjølte personen innendørs eller beskytt hen mot kulde ute. 
 2. Ring 113.
 3. Gi kroppsvarme og følg rådene fra helsepersonell. 
   

Hvordan kjenne igjen generell nedkjøling

Kjennetegn på hypotermi er: 

 • Skjelving
 • Slørete tale
 • Unormal og langsom pust
 • Kald og blek hud
 • Vanskeligheter med å gjøre enkle ting
 • Slapphet og slitenhet
 • Personen slutter å bry seg, også kalt apati
   

Hvordan utføre førstehjelp ved generell nedkjøing

Sjekk om personen er bevisst og bruk listen over for å finne ut om personen er nedkjølt. Ring 113 for veiledning og hjelp. Hvis personen er bevisstløs, må dere være forsiktige med oppvarming. Ikke løft opp føttene selv om pulsen blir svak. Da kan kaldt blod strømme til hjertet og skape hjerterytmeforstyrrelser. Følg med på pusten til den nedkjølte. Pusten til en nedkjølt person kan endre seg raskt. Start hjerte- og lungeredning hvis personen slutter å puste. 

Hvis det er mulig, flytt den nedkjølte personen inn i varmen. Skaff le for vinden og beskytt kroppen mot kulde, også fra bakken. Bruk liggeunderlag, klær, ski, akebrett eller det dere har med, og plasser den nedkjølte personen opp fra bakken. Hvis det ikke fører til mer nedkjøling, ta av våte klær og bytt dem ut med tørre klær. Hvis det er kaldt og blåser, kan det være bedre å pakke tørre klær utenpå de våte og ta på tørr lue. 

For personer som bare er lett nedkjølt, kan det være nok å få personen i aktivitet og bruke kroppens egen varmeproduksjon til å få opp varmen. Det kan også hjelpe å drikke varm, sukkerholdig drikke. Personer som er så nedkjølt at de er forvirret, skal oppvarmes sakte, ikke med aktivitet. 
 

Utdypende forklaring

Hypotermi betyr at den indre kroppstemperaturen har falt til under 35°C. En person som får hypotermi blir gradvis verre, kan få vanskeligere for å tenke klart og snakke, og forstår ofte ikke at hen trenger hjelp. Eldre, små barn, personer med lavt stoffskifte, alkoholpåvirkete personer og mennesker med svak helse er spesielt utsatt for nedkjøling.

Hypotermi skjer gjerne når det er svært kaldt, eller hvis en har falt i og ligger i kaldt vann. Forebygging er den beste behandlingen mot nedkjøling. Sjekk værmeldingen og ha med og på nok klær på tur. Avbryt turen hvis du ikke er godt nok kledd. Ikke gå ut på islagte vann hvis du ikke vet om isen er trygg. 

Andre forebyggende tiltak: 

 • Spis mat og drikk jevnlig.
 • Hold deg i bevegelse.
 • Ta på tørre og varme klær. Ikke glem lue selv om du ikke fryser på hodet. Mye varme forsvinner gjennom hodet.
 • Unngå røyking og alkohol.
 • Pass på hverandre. 

Husk at det er mulig å bli nedkjølt hele året.