Hjerte- lungeredning (HLR) er livreddende førstehjelp og utføres på personer som er så skadet at de ikke kan puste selv. Riktig hjerte-lungeredning vil ved hjertestans øke den rammedes sjanse til å overleve til det dobbelte. 

Om en person er bevisstløs er det flere ting man skal gjøre før man setter i gang med hjerte- lungeredning.

  1. Skaff deg først oversikt over skadestedet og forsikre deg om at du ikke utsetter deg selv for stor fare ved å hjelpe.
  2. Bruk huskeregelen BLÅS!
    Bevissthet: Er personen våken?
    Luftveier: Har pasienten frie luftveier?
    Åndedrett: Puster pasienten? Ved svak pust kan dette være vanskelig å se, da kan du lene øyet ned mot personens munn eller nese da øyet er sensitivt og vil merke også svært svak pust.
    Sirkulasjon: Har pasienten større blødninger?

Dersom du ikke finner pust hos personen, ring straks til 113. De vil holde linjen til hjelpen kommer. Sett i gang med munn-til-munn-metoden. Er dere flere til stede skal en straks begynne HLR mens andre ringer 113.

Slik gjør du HLR

Før du starter

Legg den skadde på ryggen, legg en hånd på pannen og en under haken på den skadde og vipp hodet bakover. Sjekk igjen for pust. Personen bør ligge på et relativt hardt underlag, det er brystkassen som skal presses sammen, ikke underlaget.

Kompresjoner

Begynn med 30 kompresjoner.
Sett den på kne tett inntil pasienten. Legg den ene håndroten midt på brystbenet, der ribbeina møtes, og den andre hånden oppå den første. Len deg over pasienten med strake armer, kraften skal komme fra kroppen, ikke fra armene, det blir veldig tungt!
Brystkassen må presses skikkelig sammen for å skape sirkulasjon. Det er vanlig at noen ribbein brekker. Press ned omtrent 1/3 av brystkassens høyde. Du skal gjøre nesten to kompresjoner i sekundet, eller omtrent 100 i minuttet.

Innblåsning

Løft pasientens hake, slik at munnen åpnes og klem neseborene hans/hennes sammen. Legg din
munn over pasientens og blås luft inn i 1 sekund. Følg med på pasientens brystkasse mens du blåser, du skal blåse til den hever seg. Du skal kun gjøre 2 innblåsninger før du fortsetter med kompresjoner.
Dersom pasientens brystkasse ikke hever segkan det komme av to ting: Enten har du ikke fått tettet rundt munn eller nese og luften kommer ut denne veien, eller pasienten har noe i svelget som stenger luftrøret. Dersom du ikke får dette ut - fortsett med hjerte- lungeredning: kompresjoner han få det til å sprette ut, eller innblåsninger kan løsne det fra svelget og blåse det ned i lungene - dette kan fjernes på sykehus.

Fortsett med 30 kompresjoner og 2 innblåsninger til ambulansen kommer.

Det er tungt å holde på med hjerte- lungeredning og det skal utføres helt til medisinsk personell tar over. Er man flere på et skadested kan man dele på oppgaven ved at en utfører kompresjoner og en innblåsninger. Det kan være lurt å bytte på hvem som gjør hva etter hvert da kompresjoner er det tyngste arbeidet. Sørg likevel for at det ikke blir opphold i behandlingen, det er utrolig hva man orker når man må!

Dersom personen som er bevisstløs på grunn av kvelning skal man starte prosessen men fem innblåsninger da skaden skyldes oksygenmangel og ikke hjertestans. Deretter fortsetter man som vanlig med 30-2-30-2. Dette gjelder ofte om det er barn som behøver HLR, da hjertestans sjeldent inntreffer hos barn.

Det er mange ting å huske på, og kanskje er man redd for å gjøre noe feil. Husk på at det du gjør er å forsøke å redde noens liv, og at alt du gjør er bedre enn å ikke gjøre noen ting! Gjør så godt du kan, og ikke tenk på om du husker akkurat hvor mange, hvor lenge, hvor hardt eller hva man skulle begynne med. Det er lite man kan gjøre feil, og bare noe riktig kan bety forskjellen på liv og død.

Praktisk øvelse

Utstyr: Anne-dukker

La speiderne gå sammen i grupper på to til tre. Fortell dem hva som skal gjøres før de går i gang:
Speider A er skadet og ligger bevisstløs på bakken. Speider B er den første som kommer til for å hjelpe og
utfører punkt 1-2 på det blå førstehjelpskortet. Han/hun skjønner at Speider A er bevisstløs, og har unormal
pust og puls. Speider B roper på hjelp. Dersom noen kommer når man roper på hjelp, skal en ringe
nødnummeret og en gå i gang med HLR. Speider B gjør klar for å gjennomføre HLR, og viser at han/hun vet hvordan dette skal gjøres. Man bytter roller etterpå. Selve hjerte-lungeredningen skal man ikke utføre på hverandre.


VIKTIG: Denne øvelsen må man gjøre på Anne-dukker. Hør med din krets eller kontakt forbundskontoret for å finne ut hvor nærmeste utlånssett befinner seg, hvis dere vil bruke det til å arrangere øvelse.