Informasjonen er hentet fra helsebiblioteket.no.

Det beste førstehjelpen mot huggormbitt er å ta forholdsregler for å unngå å bli bitt. Huggormen er et fredet og fredelig dyr som bare biter i selvforsvar.

Ferdes du i uoversiktelig vegetasjon i områder der du vet det finnes mye huggorm bør du bruke støvler. Se deg for før du tar hendene ned i lyngen. Tramp litt i bakken og gi huggormen sjanse til å stikke av, du kan gå ut i fra at den er langt reddere for deg enn du er for den.

De fleste vil tåle et huggormbitt godt, men enkelte risikogrupper kan det være alvorlig for. Disse riskogruppene er: barn, eldre, gravide, personer med nedsatt allmenntilstand og personer som står på ACE-hemmere på grunn av mulig potensering av bradykinineffekter (hypotensjon).

Etter at man har blitt bitt kommer reaksjonenene vanligvis innen 1-2 timer, men alvorlige symptomer kan også utvikles etter flere timer. For eksempel kan alvorlig hypotensjon oppstå inntil seks timer etter bittet.Ved totalt fravær av symptomer/tegn (lokale og systemiske) to timer etter bittet, antas det å ha vært injisert minimalt med gift.

Et huggormbitt ses vanligvis som to punktformede prikker med avstand på 3-9 mm.

Reaksjoner: smerte, blårød misfarging, hevelse som brer seg og kan omfatte hele kroppen, blemmedannelse, affeksjon av lymfekar og lymfekjertler sees ofte, tromboflebitt forekommer.

Førstehjelp

 • Kroppsdelen som har blitt bitt skal holdes høyt og mest mulig i ro for å ikke øke blodomløpet.
 • Bittstedet skal være helt i fred. Ikke skjær eller sug i bittstedet.
 • Immobiliser pasienter som skal til lege/sykehus så godt som mulig under transporten.
 • Pasienten skal holdes fastende inntil alvorlighetsgrad er avklart.

 

Hovedregel for observasjon på sykehus

 • Alle i risikogrupper skal oberserveres på sykehus.
 • Personer som er bitt andre steder enn i ekstremitetene, f.eks. mage, bryst, rygg, hals og hode.
 • Alle med lokale og/eller systemiske symptomer som relateres til innsprøyting av huggormgift.
 • Alle med forverring i forløpet.

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for diskusjon ved behov. 

Observasjonstid

Ved totalt fravær av symptomer (lokale og systemiske) to timer etter bittet kan pasienten sendes hjem (gjelder både barn, voksne og risikopasienter). Alt tyder da på at det har vært et tørt bitt.

Voksne med kun milde symptomer/tegn som ikke har vist progresjon, kan sendes hjem etter 8 timer (unntatt risikopasienter som har hatt symptomer).

Barn med symptomer/tegn bør som hovedregel observeres i minimum 24 timer.

Pasienter med uttalte lokale symptomer, lokale symptomer som tiltar eller systemiske reaksjoner bør observeres i 24 timer eller mer avhengig av klinisk tilstand.

Behandling hos lege/på sykehus

 • Hold bittstedet høyt og i ro.
 • Tetanusprofylakse etter gjeldende retningslinjer.
 • Symptomatisk/spesifikk behandling som angitt under, etter behov.
 • Ved alvorlig forgiftning/lokale reaksjoner er det utelukkende antivenom som er effektivt.

Praktisk øvelse

En speider har blitt bitt av huggorm. De andre skal behandle denne ved å hjelpe den skadde å holde bittstedet høyt, og frakte denne til "legevakten" ved å støtte eller bære.