Når blodet strømmer fra et sår har du en ytre blødning. Veneblødning strømmer jevnt, mens ved en pulsårsblødning vil blodet komme støtvis. Ved stort blodtap kan den skadde oppleve sirkulasjonssvikt.

Tegn på sirkulasjonssvikt hos den skadde kan være:

  • Bleik og kaldsvett hud, spesielt i ansiktet
  • Angst
  • Tørste
  • Kvalme
  • Bevissthetsforstyrrelser/hallusinasjoner
  • Bevisstløshet
  • Hjertestans

Legge trykkbandasje

Det første du må gjøre om noen har fått en kraftig blødning er å trykke fingrene direkte i såret for å minske blodtapet før trykkbandasjen er på plass. Løft om mulig skadestedet over hjertehøyde på den skadde personen. Forsøk å holde denne høyden også under bandasjeringen.

Når du har en bandasje klar til å legge på presser du denne mot såret og surr den et par runder rundt. Deretter finner du noe hardt. Det kan være hva som helst, klokke, sten, nøkkelring, liten lommelykt eller hva du måtte ha i nærheten i praktisk størrelse. Legg den harde gjenstanden midt på såret og surr bandasjen hardt rundt. Du skal stramme godt, men ikke så mye at du stopper blodsirkulasjonen. 

Etter du har strammet to-tre runder direkte over gjenstanden, surrer du bandasjen slik at du har dekket hele gjenstanden med bandasjen. Dette er for å hindre at den flytter på seg. Fortsett å surre stramt rundt skaden til du har brukt opp bandasjen. Fest med bandasjehempe eller ved å stikke bandasjen under seg selv.

Bandasjen er lagt passe stramt om den begrenser blødningen uten at det stopper blodsirkulasjonen. Det er vanlig at huden på nedsiden av bandasjen blir blå/grå. Sjekk at bandasjen ikke er lagt for stramt ved å presse lett på huden her. Den skal ikke kjennes steinhard og bli hvit før den går tilbake til den blå/grå farven.

Fortsett å holde skadestedet hevet mens du venter på ambulanse.