Hvordan behandle brannskader

Det er mange ting du kan gjøre for å begrense skadene ved forbrenning. 
Dersom brannskadene er alvorlige bør du ringe legevakt eller 113!

Kjøle ned 

Det aller viktigste er å få kjølt ned det brente området. Dersom du har mulighet bør du holde det brente området under rennende vann i omtrent 20 minutter eller til huden ikke lenger føles ubehagelig varm.

Bruk så kaldt vann du klarer uten å måtte ta det skadde området vekk fra vannet fordi det er ubehagelig kaldt. Ikke bruk is. Det kan føre til frostskader. 
Det er en fordel om du klarer å holde det brente området høyt. Det reduserer sjansen for at det hovner opp. 

Etter nedkjøling

Når det brente området er kjølt ned, ta av klær, smykker og klokker i nørheten av skaden. Hvis klærne har brent fast i huden skal du la det være. Hvis du tar det vekk kan det føre til mer skade. 

La eventuelle blemmer være i fred! De fungerer som beskyttelse. Hvis du stikker hull på dem øker sjansen for å få infeksjoner.

Overfladiske brannskader og solbrenthet

Hvis det ikke har gått hull på det brente området kan du smøre det med kjølende eller smertelindrende krem.  

Solbrenthet kan behandles på samme måte som overflatiske brannskader. Kjøl ned den brente huden og smør gjerne med kjølende eller smertelindrende krem.

Praktisk øvelse

  1. Hold hendene under kaldt, rennende vann. Hvordan kjennes det?
  2. Hvor lang tid tar det før det blir ubehagelig å holde hånden i det kalde vannet?
  3. Finn punktet der vannet er så kaldt som mulig samtidig som dere klarer å ha hånden værende der.
  4. Steng vannet etter en stund.
  5. Kjenn på hånden. Er den kjølt ned?