Dehydrering

Vi blir dehydrerte når kroppen vår har et høyt væsketap, lavt væskeinntak eller en kombinasjon av de to. Spedbarn, syke, eldre og personer med feber, diaré og/eller oppkast har lettere for å bli dehydrert. I tillegg vil faktorer som høy varme og kraftig fysisk aktivitet øke sjansen for dehydrering, spesielt om vi ikke er flinke til å fylle på med væske. 

Grunnen til at disse faktorene øker sjansen for dehydrering er at kroppen kjøler seg ned ved å skille ut svette. På varme dager, under fysisk aktivitet og ved sykdommer som feber øker kroppstemperaturen og kroppen svetter for å kjøle den ned igjen. Kroppen kvitter seg også med mye væske ved diaré og oppkast. 

Symptomer

Symptomer på dehydrering kan være slapphet, kvalme, svimmelhet, vondt i hodet, tørrhet i munn, svelg og på leppene i tillegg til en følelse av å være tørst. Noen opplever også magekramper. 

Behandling

Den beste behandlingen er å forebygge dehydrering. Det gjør vi ved å drikke vann når vi er tørste. Det kan være lurt å holde oversikt over hvor mye vi drikker i løpet av en dag. Anbefalt vanninntak for voksne er to til to og en halv liter væske om dagen. Dersom vi svetter mye eller har diaré eller oppkast bør vi drikke mer. 

Det viktigste vi kan gjøre når noen opplever dehydrering, er å gi den dehydrerte påfyll av væske. Det er best i gi vann å drikke, og å drikke små slurker til personen ikke føler seg tørst lenger. Det er lurt å flytte dere inn i skyggen og la kroppen hvile. Prøv å finne ut hvorfor personen er dehydrert og følg med på personens bevissthet, puls og pust.

Er du usikker på hva du skal gjøre kan du ringe legevakt på telefonnummer: 116 117 for råd og veiledning. Hvis personen ikke kommer seg etter vann og hvile eller besvimer må du tilkalle medisinsk hjelp ved å ringe 113.