For speidere født i '04-'02. 

Vil du lære om aktuelle saker for KFUK-KFUM-speiderne og om hvordan du kan debattere disse? Vil du finne ut hvordan du kan være med på å påvirke organisasjonen vår? Vil du bli engasjert? Bli med på Ungdomsting!

På Ungdomsting lærer du om organisasjonsarbeid og hvordan du kan delta i organisasjonsdemokratiet. Du trenger ikke være patruljefører eller assistent for å delta.

Ungdomting mye likt med patruljeførertinget som holdes i forkant av landsting annethvert år, men det skal ikke sendes delegater fra ungdomsting til landsting. I motsetning til det offisielle patruljeførertinget (som arrangeres samme år som landsting), kan gruppene sende deltakere på ungdomsting, dersom kretsen ikke har valgt noen på sitt kretsting.

På Ungdomsting skal vi diskutere og debattere aktuelle saker for aldersgruppen og for organisasjonen. Helgen vil også inneholde inspirasjon til det lokale speiderarbeidet og samfunnsengasjement, lokalt og internasjonalt. Det vil også bli mye sosialt og du vil bli kjent med speidere fra hele Norge. 

Det vil bli satt opp transport tur/retur fra Oslo Lufthavn Gardermoen som koster 250 kr, som betales sammen med deltakeravgiften. Bussen går 18:00 på fredag og har ankommer flyplassen 15:00 på søndagen. 

Prisen på Ungdomsting er 1200 kr per deltaker. Reise er ikke inkludert i prisen, så hvis du skal delta på fellesbussen fra Gardermoen betaler du 250 kr sammen med deltakeravgiften. Merk innbetalingen med «navn» og «Ungdomsting 2017» og evt. «fellesreise». Deltakeravgiften betales til 3000.16.88487. 

Hvis gruppa i etterkant av arrangementet søker Frifond-støtte, vil 50% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene bli refundert. Husk å søke Frifond-støtte og reisestøtte innen 1.mai.