Alle presenterer seg og sier navnet sitt. Så deler man speiderne i to grupper som former to sirkler. En speider begynner i hver ring med å si navnet på en annen speider i sin ring. Denne speideren må da kjapt si navnet på en annen speider igjen. Sånn går det rundt til en speider ikke kommer på et navn/bruker for lang tid på å komme på et navn. Da må denne speideren gå over i den andre ringen, hvor akkurat det samme foregår bare med andre navn. 

Når det etterhvert tar lang tid uten at noen speidere har byttet ring, kan man avslutte leken. Dette betyr nok at de fleste navnene sitter inne.