Nordic Adventure Race er et nordisk eventyrløp der man blir utfordret i speiderferdigheter. Løpet i den fantastiske færøyske naturen varer i syv dager, hvor vi går, løper, rappellerer, spiser, svømmer og sover (ikke så mye). Reisen blir til tider utfordrende, og det er oppgaver å løse på veien, men disse oppgavene og utfordringene blir løst i det fine nordiske fellesskapet.

Arrangementet er for speidere født i `04-`07. Du må være i rimelig god form.

Norge skal kun sende 25 speidere, som blir delt inn i blandede patruljer på rundt 6–8 speidere. Patruljene lager selv mat, setter opp gapahuk og løser de forskjellige postene. Patruljene beveger seg rundt til fots, med båt, med skip og med buss. Deltakerne kommer fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og kanskje Grønland.

Hvert deltakende land skal ha én leder for hver sjette deltakende speider. I tillegg kan hvert land ha én IST-er (stabsmedlem) for hver åttende deltakende speidere. Norge sender kun en kontigent dersom vi får nok ledere.

Pris

Deltakeravgiften er på 2000 DKK (cirka 2720 NOK). Reisekostnadene til og fra Færøyene kommer i tillegg.

Påmelding

Påmelding kommer senere, men inntil videre kan dere melde interesse til btd@speiding.noDet er begrenset med plasser, vær derfor tidlig ute med å melde interesse.

Følg arrangementet på Facebook-siden for oppdateringer og informasjon om Nordic Adventure Race 2020.