Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 12 ulike arter.
  • Har en oppdager erfart å være på dagstur regelmessig sammen med andre og er godt kjent i minst et turområde i oppdagerflokkens nærmiljø.

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, Navneopprop
Tema for møtet: Bli kjent med fuglene som lever ved vann. Dra til et sted i nærheten hvor dere kan studere andefugler, vadere, måkefugler osv. Ta med bilder av de fuglene dere mest sannsynlig vil se og vis barna.

 

 


 

Andakt

Joh 6,5-13 Jesus metter 5000.
Å gi og få

Utstyr: Andakten

 


 

Aktivitet 1
Dra på tur til ferskvann, elv, eller sjøen. Hvilke fugler ser dere. Ta med brødbiter og mat fuglene.

Bilder av fugler ved sjøen finner dere HER.
Miljolære.no "Livet i fjæra".

 


 

Aktivitet 2
Ta bilder av fuglene
Finn fuglene dere ser i fugleboken og les om dem
Synge en fuglesang: f.eks Alle fugler små de er

Utstyr: Fuglebok, mobiltelefon eller kamera

 


 

Lek
Hauk og due
Man har et stort område med to mindre områder på hver ende. En eller to av oppdagerne er hauker. Duemor står på den ene siden og roper: ”Alle mine duer kom hjem.” Duene/oppdagerne svarer: ”Vi tør ikke for hauken tar oss.” Duemor svarer: ” Kom like vel.” Duene løper over banen mens Hauken(e) som står i det midterste feltets kal fange flest mulig. Neste runde: Duemor flytter over til den neste side og gjentar leken. De som ble tatt av hauken, er nå hauker. Den oppdageren som blir tatt sist, er vinner.

Gjemsel
Gjemsel kan lekes på forskjellige måter. Det må være minst to personer. En person blir valgt til å være den som står, mens de andre løper og gjemmer seg. Når den som står har telt til et avtalt tall, f.eks.50, kan han / hun åpne øynene og begynne å lete etter de andre. Som en variasjon kan man bestemme at man må finne de som har gjemt seg innen et gitt tidsrom, eller man kan si «Gi et lite pip!» og de som har gjemt seg må da gi et lite «pip».

 


 

Avslutning
Oppsummering av hvilke fugler de har sett.
Speiderbønnen