Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet

  • Har en oppdager erfart å finne 2 stjernebilder hun/han kan på himmelen.
  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. Mosebok 1.1 – 2, 25)

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop
Tema for møtet. Vise bilde av de to stjernebildene man skal lære (f. Eks. Karlsvogna og Orion)
Gud skaper verden 1. Mosebok1,1 - 2,3 Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 7

Utstyr: Bilde av stjernebildene, Bibel og andaktsbok eller utskrift

 


 

Aktivitet 1
Fortelle om hvorfor det er lurt å kunne kjenne igjen Karlsvogna på himmelen. Kan da finne nord. Fortelle sagnet om Karlsvogna eller Orion.

 


 

Aktivitet 2
Forslag til aktiviteter:
Lage ”stjernekikkert”
Hver speider får en papphylse fra en dorull og et stykke matpapir eller mellomleggspapir. Tegn rundt hylsen. Innenfor denne sirkelen skal speiderne stikke ut hull med nål der stjernene er i stjernetegnet. Så legge papiret over enden av dorullkjernen, holdes fast med en strikk eller tape. Titt inn i ”kikkerten” så ser man stjernebildet lyse. Matpapiret kan tas av så man kan lage begge stjernebildene og bytte på hvilket man ser på.

Utstyr: Dorullhylse, matpapir, nåler, strikk eller tape

 

 


 

Aktivitet 3
Gå ut å se om man finner stjernebildene på himmelen. Avhengig av klarvær.

 


 

Leker:

Gi et lite blink
Denne aktiviteten går ut på å signalisere med lommelykter. Hensikten med denne aktiviteten er å leke ute når det er mørkt og bli trygg i mørket.
Gjennomføring
En eller flere står, alt etter hvor mange som er med. Den eller de som står har base på en litt åpen plass. Den som står teller til 50, mens resten gjemmer seg i nærområdet. Etterpå skal den som står lete etter de som har gjemt seg. Den som står må rope navnet høyt på dem som blir funnet. Disse blir nå fanget i basen, og kan bare slippe fri dersom noen av dem som enda ikke er tatt, gir et kort blink med lommelykten uten at den som står ser det. Den eller de som er fanget i basen kan rope ”gi et lite blink!” for å få hjelp til å bli fri. De som blir satt fri må snike seg ut fra basen uten å bli oppdaget. Hvis den som står klarer å ta alle, har han eller hun vunnet. Da er det den som ble tatt først sin tur til å stå. Hvis det tar for lang tid å ta alle, kan man bytte på å stå underveis.

Lage stjernebilde
Speiderne deles i lag, får steiner, knapper eller andre gjenstander som de skal lage stjernebilder av. Lederen sier navnet på stjernebildet, førstemann ferdig.

Utstyr: Steiner, kongler eller lignende

 


 

Avslutning
Stjernebilde av telys
På slutten av møtet lager speiderne stjernebildene av telys. Lysene tennes og man tar avslutningen rundt lysene.

Utstyr: Telys, nok til stjernebildene, 13 eller 18 stk, fyrstikker/lighter

Speiderbønnen