Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop.
Tema for møtet: Bli trygg i vannet.Andakt 
Jesus går på vannet. Matteus 14, 24-25 og 28-31 (minus 26 og 27)

 


 

Aktivitet 1
Før oppdagerne går inn i garderoben for å skifte til badetøy, gjennomgår lederen badereglene med dem.
Ha med nok voksne slik at alle barna følges opp.

 


 

Aktivitet 2
Aktivitet i basseng hvor vannet ikke er dypere enn at barna kan stå.
Ha en flyte-plate barna kan støtte seg på og ha stafett hvor de bruker ben-tak for å komme seg fremover.
Speiderne ligger med flyte-plate under magen og øver på armtak.
Oppdagerne prøver noen svømmetak.
Oppdagerne prøver på å flyte.

Ball-lek:Oppdagerne kaster en lett ball eller flyteleke til hverandre. To lag, om å gjøre å ta leken fra det andre laget.

 


 

Eventuell aktivitet
Ta svømmemerket for oppdagere.

 


 

Avslutning
Alle samles etter at de har skiftet og kledd på seg.
Oppsummering
Speierbønnen