Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1.Mos.1.1-2,25)
  • Vet en oppdager at man tar med søppel hjem fra tur
  • Har en oppdager erfart å være på dagstur regelmessig sammen med andre og er godt kjent i minst et turområde i oppdagerflokkens nærmiljø

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Hva kaster folk og hvorfor?
Hvorfor er miljøvern viktig?
Lese fra Skapelsen, 1. Mos 1,27-2,25

 


 

Aktivitet 1
Lære om søppel, kildesortering, gjenbruk.
Ta med noe forskjellig søppel og spør hvor det skal kastes etter hvordan søppelsortering kommunen dere bor i, har.
Nedenfor finner du link til et skjema speiderne kan få med hjem og fylle ut.

Utstyr: Søppel

 


 

Aktivitet 2 
Gå på tur i nærområdet deres og plukk opp søppelet dere finner. Gå til en miljøstasjon og kast avfallet der det skal være. Snakk om hvordan søppel skader naturen.

Utstyr: Engangshansker, poser til søppelet

 


 

Lek
Stafett med sammenbundne ben. To og to skal løpe sammen med den enes høyre og den andres venstre ben bundet sammen. To lag.

 


 

Avslutning 
Oppsummering av møtet
Til neste møte må alle ha ansvar for søppelsorteringen hjemme.
Speiderbønnen

 


 

For å ta hele aktivitetsmerket må dere ha et møte til hvor dere tar punkter fra den valgfrie delen av merket.