Stifinnerprogrammet

Stifinnerprogrammet er en tydelig fortsettelse på oppdagerprogrammet. Kravene blir litt mer omfattende og perspektivet er ikke like kortsiktig som i oppdagerprogrammet. Stifinnerne har fire semestermerker oppdelt i to par, der det ene semestermerket tas på høsten og det andre på våren. Som i oppdagerprogrammet finnes det to obligatoriske aktivitetsmerker per semestermerke. Semestermerkene skal forme en ramme for semesteret og gi lederne ideer for møter og turer. Stifinnerne har også flere aktivitetsmerker enn de som er obligatoriske i semestermerkene. Aktivitetsmerkene skal kunne gjennomføres på et eller to møter, eller på en tur. En del av aktivitetsmerkene er en oppfølgning av aktivitetsmerkene for oppdagere, mens andre er helt nye. Aktivitetsmerkene og semestermerkene kjøpes i Speiderbutikken

Programhefte stifinnere, er et hjelpemiddel for stifinnerledere. I heftet finnes et oversikt over stifinnerprogrammet med speiderstigen, semestermerkene og aktivitetsmerker.

Her finner du alt program for stifinnere som finnes i aktivitetsbanken.

Her finner du alle aktivitetsmerkene for stifinnere (pdf). 

 

Semestermerker stifinnere

Det finnes fire semestermerker for stifinnere, de fire grunnelementene ild, vann, jord og himmel. Merkene er oppdelt i par slik at man tar et par per år, det ene merket på høsten og det andre på våren. Semestermerkene fungerer som en ramme for semesteret, og lederens og speiderens fantasi. For å få et semestermerke skal stifinneren ha deltatt på møtene i løpet av et semester og tatt de to obligatoriske aktivitetsmerkene som hører til semestermerket. Aktivitetsmerkene som blir tatt i løpet av semesteret deles ut direkte etter det er gjennomført mens semestermerket deles ut på slutten av semesteret.

Ild 

Semestermerket Ild legger vekt på bål, ild, brannvern, håndtering av kniv samt førstehjelp. Semestermerket ild er planlagt for å tas på høsten, og hører sammen med semestermerket vann. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Førstehjelp og Fyr og flamme.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Ild.

Her finner du møteforslagene Oppstartsmøte lek, Oppstartsmøte bål, Oppstartsmøte natursti, Førstehjelp møte 1, .

 

Jord

Semestermerket Jord legger vekt på miljø, floraen, sikkerhet og det å være ute i naturen. Semestermerket hører sammen med semestermerket Himmel og er planlagt for å tas på våren. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

 

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Jord.

Her finner du møteforslagene Søppel, Dyrespor vinter, Ski, Baden Powell, Pionering møte 1, Pionering møte 2, Geocaching, Kunst i naturen, St. Georg, Blomster og Flagg lagd for semestermerket Jord.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Jord.