Stifinnerprogrammet

Stifinnerne har fire semestermerker, de fire grunnelementene, Himmel og Jord som er beregnet på ett av årene, mens Ild og Vann  er beregnet på det andre. Semestermerkene skal fungere som en ramme for semesteret, og lederens og speiderens fantasi.
Det er to obligatoriske aktivitetsmerker i hvert semestermerke. Utover dette står dere fritt til å fylle semestermerket med program. Dere kan ta merker eller ha andre aktiviteter som passer for dere, og som hjelper stifinnerne med å klatre i speiderstigen.
For å få et semestermerke skal stifinneren ha deltatt på møtene i løpet av et semester og tatt de to obligatoriske aktivitetsmerkene som hører til semestermerket
Hvis dere trenger hjelp til å fylle semestermerket med innhold har vi laget et forslag til hvert merke. Ved å følge dette vil stifinnerne i løpet av to år ha klatret de aller fleste trinnene på speiderstigen sin
Aktivitetsmerkene og semestermerkene kjøpes i Speiderbutikken

Programhefte stifinnere, er et hjelpemiddel for stifinnerledere. I heftet finnes et oversikt over stifinnerprogrammet med speiderstigen, semestermerkene og aktivitetsmerker.

Her finner du alt program for stifinnere som finnes i aktivitetsbanken.

Her finner du alle aktivitetsmerkene for stifinnere (pdf). 

 

Ild

Semestermerket Ild legger vekt på bål, ild, brannvern, håndtering av kniv samt førstehjelp. Semestermerket ild er planlagt for å tas på høsten, og hører sammen med semestermerket vann. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Førstehjelp og Fyr og flamme.


Her finner du et eksempel på en semesterplan for Ild.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for Førstehjelp og Fyr og flamme.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Ild.

 


Vann

Vann kommer i forskjellige former, flytende, rennende og som damp. Vi kan drikke vann, leke med vann, vaske oss i vann og ta oss fram på vannet. Stifinneren skal i løpet av semesteret få eksperimentere, leke og nytte seg av vannet. Semestermerket Vann hører sammen med semestermerket Ild og er planlagt for å tas på våren. Fiske og Knute er de to obligatoriske aktivitetsmerkene for semestermerket.

 

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Vann.

Her finner du møteforslagene Oppstartmøte vannRefleks, Ski, Knuter, Tenkedagsfeiring, Pionering møte 1, Pionering møte 2, Kirkeåret, Dyr i ferskvann,/saltvann, St. Georgsdag, Haik og Fisk lagd for semestermerket Vann.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Fiske og Knute.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Vann.

 

Himmel

Semestermerket Himmel legger vekt på undring, bli kjent med kart og kompass, himmelen som hjelpemiddel og formidler, og retter seg spesielt mot kristen tro, og den rollen troen har i vår organisasjon. Semestermerket Himmel hører sammen med semestermerket Jord og er planlagt for å tas på høsten. Aktivitetsmerkene Orientering og Kirke er de to obligatoriske aktivitetsmerkene for semestermerket.

 

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Himmel.

Her finner du møteforslagene Oppstartsmøte lek, Oppstartsmøte bål, Oppstartsmøte natursti, OrienteringÅrstidene, Kirke, EnglerAstronomiSammen er vi sterke, Jul lagd for semestermerket Himmel.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Orientering og Kirke.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Himmel.

 

Jord

Semestermerket Jord legger vekt på miljø, floraen, sikkerhet og det å være ute i naturen. Semestermerket hører sammen med semestermerket Himmel og er planlagt for å tas på våren. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

 

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Jord.

Her finner du møteforslagene Søppel, Dyrespor vinter, Ski, Baden Powell, Pionering møte 1, Pionering møte 2, Geocaching, Kunst i naturen, St. Georg, Blomster og Flagg lagd for semestermerket Jord.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Jord.