Halvparten av speiderne legger seg på ryggen på gulvet, tett intill hverandre, skulder mot skulder. Den andre halvparten legger seg på samme måte, men motsatt vei slik at de har hodene mellom de andres hoder.

Alle strekker armene rett opp i luften. En og en skal speiderne nå forsøke å fly ved å legge seg oppå de andres armer. De som ligger på gulvet skal så føre den som ligger oppå armene nedover rekken. Speiderne vil fort oppdage at det ikke er tungt fordi de er mange som hjelper til med å løfte. La alle som vil få prøve å fly.

En leder bør hjelpe speiderne å komme opp og ned på armene, og også være klar til å ta i mot hvis noen skulle falle ned. Pass også på at det ikke er steiner eller lignende i nærheten hvis dere leker ute.