Merk sitronene med nummer og lag en liste med tilsvarende nummer. Dette bør gjøres en liten stund før aktiviteten begynner slik at det ikke lukter tusj av dem under aktiviteten.

Alle deltagerne får bind for øynene. Sitronene spres utover gulvet. Speiderne skal nå finne hver sin sitron. Når de har funnet en sitron setter de seg, fortsatt med bind for øynene, og blir kjent med sitronen. Lukt, fasong, tyngde, mønster og så videre. Når de mener de kjenner sitronen sin godt nok rekker de den i været. En leder skriver navnet til speideren ved siden av sitronens nummer på listen. 

Når alle speiderne har blitt kjent med sitronene sin spres de utover gulvet igjen, og speiderne skal, fortsatt med bind for øynene, forsøke å finne igjen sin sitron. Det er lov til å prate med hverandre og be om å få kjenne på de andres sitroner. Det kan godt hende at flere speidere mener at samme sitron er nettopp deres.

Når alle har bestemt seg for hvilken sitron som er sin kan bindene tas av og man kan se hvor mange som har funnet sin egen sitron. 

Start gjerne en diskusjon om hvilke strategier speiderne brukte. Er det samsvar mellom strategiene til de som har funnet sin egen sitron?

Bruk sitronene i mat eller til å sette smak på drikkevann etterpå så lager ikke aktiviteten unødvendig matsvinn!

UTSTYR

  • En sitron per deltager
  • Markeringstusj
  • Papir og blyant