Dette kurset er spesielt rettet mot deg som har ansvar for andre, og fokuserer på vanlige sykdommer og skader som opptrer i speidersammenheng.

Innhold

Dagskurs Førstehjelp Speider er et intensivt kurs hvor du lærer om primær- og sekundærundersøkelse, sykdomslære, hjertelidelser, forgiftninger, medisinhåndtering, nedkjøling og overoppheting. Du vil jobbe med case-oppgaver sammen med de andre deltakerne. Etter kurset skal du kunne håndtere vanlige hendelser på speidermøter, turer og leirer. 

Dette er først og fremst et teoretisk kurs, men noen caseøvelser mot slutten. Det ikke noe krav til forhåndskunnskaper.

Kurset holdes på forbunnskontoret i Oslo i Grubbegata 4, 0179 Oslo. Kursstart kl. 10:00 og vi er ferdige til kl. 17:00. 

Kurset blir holdt innendørs, og det er fint med klær som er egnet til casetrening på gulvet. Det vil bli servert kaffe, te og frukt underveis og en lunsjpause 13:00. Hvis du har allergier er det fint om du oppgir dette i påmeldingen. 

Dagskurs har vært populære, så det anbefales å melde seg på så raskt som mulig. Vi legger opp til at deltakerne kommer seg til og fra kurset på samme dag. Hotellopphold blir ikke dekket.

 

Sted

Forbundskontoret, Oslo. Grubbegata 4, 0179 Oslo. 

 

Kursholder

Kursholderen er Marie Bergvatn Barlien som er speiderleder og sykepleierstudent og har mye erfaring med å være stab og kursleder på arrangementer, så du vil få mange konkrete eksempler fra virkeligheten.

 

Kursavgift

Kursavgift: 550 kr. Kursavgiften innbetales til konto 9615.10.77002 og merkes med "Dagskurs Førstehjelp Speider" og "navn". Betalingsfrist er samme som påmeldingsfrist, 10.november. 

Husk at 75 % av deltakeravgiften og opptil 50 % av reiseutgiftene kan bli refundert til gruppa som Frifond-støtte hvis du søker om støtte innen 25. november 2022. 

Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Les mer og send inn søknad her.

 

Påmelding

Du kan melde deg på kurset i HyperSys her  

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Carina Ørskov på carina@kmspeider.no om du har noen spørsmål om dette kurset

Har du spørsmål om pålogging i HyperSys kan du lese mer om det her. Eller ta kontakt på hypersys@kmspeider.no for hjelp.

 

Vil du bli førstehjelpsinstruktør?

Ta kontakt med Elise Irene Kjelling på elise@kmspeider.no 


Toppbilde: Magnus Berntzen Norlid