NM i speiding 2024 arrangeres 7.-9. juni i Halden. Her samles speidere fra hele Norge til å delta i en venneligsinnet konkurranse om å bli Norges beste patrulje. 

Mer informasjon kommer nærmere! Hold av datoen.

Hva er NM i speiding?

NM i speiding er en årlig konkurranse i ulike speiderferdigheter. Oppgavene blir løst i patruljen, og samarbeid er viktig! Speiderne får brukt kreative, praktiske og teoretiske evner. Du finner mer informasjon om NM i speiding på nmispeiding.no

Antall patruljer per krets

Det er antallet betalende medlemmer (alle aldre) per 31.12.23, som avgjør hvor mange patruljer som kan delta fra hver krets på NM i speiding 2024. 

  • Kretser som har mellom 0 og 299 medlemmer kan sende 2 patruljer
  • Kretser som har mellom 300 og 599 medlemmer kan sende 3 patruljer
  • Kretser som har mellom 600 og 899 medlemmer kan sende 4 patruljer
  • Kretser som har mellom 900 og 1199 medlemmer kan sende 5 patruljer
  • Kretser som har mellom 1200 og 1499 medlemmer kan sende 6 patruljer
  • Kretser som har flere enn 1500 medlemmer kan sende 7 patruljer 

Oversikt over betalende meldemmer i 2023, fordelt på krets, vil komme i starten av 2024.

Følg med på nmispeiding.no for mer informasjon. Ved spørsmål rettet til NM-komiteen, ta kontakt på nm@speiding.no. Ved spørsmål om påmelding eller betaling, ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no