Bli med på sommerens internasjonale camp, Global Week!

KFUK-KFUM Global samler over 50 deltakere fra KFUK-KFUM-bevegelsen i Europa, samt våre partnerorganisasjoner i sør, for en uke med fokus på internasjonalt samarbeid og bærekraftsmålene. Hovedfokuset vil bli på våre arbeidsområder økonomisk rettferdighet, rettferdig fred, klimarettferdighet og kjønnsrettferdighet.

På leiren får du lære:

  • Hvordan utvikle en kampanje
  • Hvordan involvere unge mennesker
  • Hvordan bruke ulike verktøy og sosiale medier for å skape en mer rettferdig verden

Pris og påmelding

  • Arrangementet er gratis.
  • Påmelding innen 20. mai.
  • Ønsker du å delta? Send e-post til marte.mork@yglobal.no.