checkmarkmatcharrow-downarrow-upstaricon-trashcan

Landsting

31. 2.
MarApr
2017

Landsting

Landsting 2017 avholdes 31. mars – 2. april på Quality Hotell Sarpsborg, med Østfold KFUK-KFUM-speidere som vertskap.
  • Rovere (17-25 år),
  • Ledere
Quality hotell, Sarpsborg
2550,-
Påmeldingsfrist 10.mars

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet, som møtes annethvert år. Her drøftes strategi, endringer i lovverket, godkjenning av langtidsbudsjetter og kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. Har du lyst til å delta, må du velges som delegat på kretsens årsmøte.

Nå er det ikke lenge igjen! 31. mars – 2. april holdes Landsting 2017 på Quality hotell i Sarpsborg. Her skal vi drøfte viktige saker for organisasjonen, velge nytt landsstyre og sammen bidra til å forme KFUK-KFUM-speidernes fremtid.

En av de spennende sakene som skal igangsettes på landsting er arbeidet med ny strategi 2020-2025 etter at dagens strategiperiode utløper i 2019. Det blir også behandling av regnskap, budsjett, vedtektsendringer og valg på nytt landsstyre og komiteer, samt saker innsendt av roverkongressen og patruljeførertinget. Andre temaer blir struktur og vedtektsendringer for Speidernes fellesorganisasjon og orientering om vårt eierskap i KFUK-KFUM Global.

Fredag før det ordinære landstinget starter vil det bli en introduksjon for nye delegater. Der vil det gås igjennom hva som skal skje på landsting, hvem som har hvilke roller og hvordan saksbehandlingen foregår. Det blir også mulig å få mer informasjon om det nye programmet, ny kursmeny, ledertrening og Hypersys.

Gruppene oppfordres sterkt til å sende sine aktuelle representanter på patruljeførerting som holdes 10.–12. mars på Nordtangen. Dette er et viktig arrangement som sørger for demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle landstingssaker som angår aldersgruppen.

Sakspapirer vil bli publisert på nettsiden landsting.no fredag 17. februar, seks uker før landsting. Det vil også være mulig å laste ned sakspapirene som PDF. Sakspapirer vil ikke bli delt ut. På landsting.no vil du også finne presentasjon av kandidater som stiller til valg, og annen praktisk informasjon.

Sakspapirer publiseres på landsting.no 17. februar.

Stille til valg?

Valgkomiteen har kommet godt på vei i sitt arbeid, men det er fortsatt mulig å stille til valg! Det skal velges nytt landsstyre (landssjef, viselandssjef og seks styremedlemmer, samt to varaer), medlemmer til Speidernes fellesorganisasjon, kontrollkomité og valgkomité. Send e-post til valgkomiteen på valgkomite@kmspeider.no om du har spørsmål eller tips til kandidater. Valgkomiteen består av Anders Lie-Nielsen, Kristin Lothe Eldholm, Magnus Rynning Nielsen og Åshild Hidle Sigmundsen.

Elise Irene Kjelling
  • Del på:
  • Design og utvikling: CoreTrek AS