16th World Scout Moot Irland 2021 er utsatt til sommeren 2022. Ny dato kommer. 

Det har den siste tida vore mange endringar i heile verda, grunna COVID-19, og det vil fortsetja å komme endringar og verda vil tilpassa seg.

Den norske kontingenten har mottatt beskjed om at 16th World Scout Moot Irland er utsett til sommaren 2022. Dette er gjort på bakgrunn av ei totalvurdering, der arrangørane har sett på risiko og utfordringar, samtidig som ein ynskjer å gi deltakarane på Moot ei best mogleg oppleving.

Me i den norske kontingenten vil sjå på korleis dette påverkar våre deltakarar og korleis ein skal løysa dette. Me vil komma med nærare beskjedar i løpet av fyrste veka i juni. 

Den norske kontingenten har full forståing for denne utsetjinga frå Irland og me vil gjera vårt beste for at så mange som mogleg kan oppleva Irland i 2022. 
Ta gjerne kontakt dersom det er noko de lurer på; 
moot@kmspeider.no

Med dykk i speiding, 
Den norske kontingenten til 16th WSM. 


--

 

Innhold på arrangementet

Du; ja du ja! Du som er rover og som er interessert i nye opplevingar. Du som er glad i eventyr og har lyst til å sjå eit nytt land saman med nye menneske som kjem til å verta dine venner for livet. Det er no du skal fylja med, for her kjem ein «heads up» til deg!

Sommeren 2022 er det Rovermoot i Irland!

Rovermoot er ein verdensleir for personar i alderen 18-26 år (fødd mellom 1996 og 2004). Dersom du er eldre (fødd 1996 eller tidlegare) kan du også vera med, men då gjennom det ein kallar IST (International Service Team).

Rovermoot 2022 skjer som sagt i Irland, og du skal ikkje berre på ein speidarleir, men du vil få oppleva eit heilt nytt land. Saman med patruljar på 10 og 10 vil de også verta fordelt i "tribes" på 40 personar. Saman reisar de rundt på ulike "trials" i Irland.

Ein reiser ikkje åleina, men saman med ein heil kontingent frå Noreg. Der vil ein få støtta og svar om det er noko du skulle lura på.

Le Chéile

Temaet for Moot 2022 er Le Chéile (leh kay-la) som oversettes til "sammen". Et gammelt irsk ordtak sier "Ní neart go cur le chéile" som betyr "Det finnes ingen styrke uten samhold". Moot vil samle tusenvis av speidere fra hele verden, for å dele kultur, lære av hverandre og lære nye ferdigheter. 

Pris

 • Deltakerprisen er 18 000 kr 
  • Første innbetaling er på 10 000 kr (ny innbetalingsdato kommer).
  • Andre innbetaling er på 8 000 kr (ny innbetalingsdato kommer).
  • Du må ha reiseforsikring og HELFO-kort, samt gyldig pass.
  • Prisen inkluderer leirkontingenten, profilplagg, merker, SpF-skjerf, og rundreise før og etter.
  • Reise til/fra Dublin er ikke inkludert i prisen og må ordnes selv.
    
 • IST-prisen er 14 000 kr 
  • Første innbetaling er på 8 000 kr (ny innbetalingsdato kommer).
  • Andre innbetaling er på 6 000 kr (ny innbetalingsdato kommer).
  • Du må ha reiseforsikring og HELFO-kort, samt gyldig pass.
  • Prisen inkluderer leirkontingenten, profilplagg, merker, SpF-skjerf, og rundreise før og etter.
  • Reise til/fra Dublin er ikke inkludert i prisen og må ordnes selv.


Påmelding

Påmelding gjøres over Hypersys herPåmeldingsfrist kommer. Me kjem nærmare tilbake til når fyrste innbetaling vil skje når me veit meir.
Du trenger ikke betale deltakeravgiften ved påmelding.

Meir informasjon om Moot 2022 finner du på deres nettsider her.

Kontaktinformasjon

Kontingentleder er Lillian Frette Litlehamar, og kontigentledelsen kan kontaktes på moot@kmspeider.no.
For spørsmål til forbundskontoret, ta kontakt med Madeleine på madeleine@kmspeider.no.

Facebook:
16th World Scout Moot - Norwegian Contingent
16th World Scout Moot Ireland

Instagram:
@Worldscoutmoot2021
@Norway_moot2021
#Moot2021 #LeCheile #Ireland2021