Oppgavefordeling

Det er mange oppgaver som skal gjøres på et leirområde i løpet av en dag. Dette kan organiseres på ulike måter; patruljer eller deler av patruljer kan ha sitt faste ansvarsområde gjennom hele uka eller det kan settes opp lister over hvem som skal gjøre hva i løpet av en dag. Den sistnevnte løsningen er gunstig dersom dere har med mange ulike aldersgrupper på leir, og sørger for at alle speiderne får varierte arbeidsoppgaver hver dag.

Mathenting

Mat deles ofte ut til faste klokkeslett hver dag. De som har ansvar for mathenting, må ha oversikt over hva og hvor mye som trengs av brød, melk, pålegg og middag. Er det mange speidere i troppen, kan det være lurt å frakte mat på ei tralle.

Frokost, lunsj og kvelds

Denne gjengen må kanskje stå opp litt tidligere enn de andre for å lage frokost. De vasker også opp etter disse måltidene. Ofte kan det være greit å slå sammen oppvasken til frokost og lunsj, siden det ofte ikke er veldig grisete måltider.

Middag

Middagsgjengen fyrer opp i grua, lager middag og tar oppvasken.

Orden på området

Ordenspatruljen ser til at leirområdet alltid ser bra ut. De rydder, passer på at redskapene er på plass, tømmer søppel og panter flasker.

Vann og ved

Speiderne som har ansvaret for vann og ved, ser til at vanndunker og bøtter er fulle, og at det til enhver tid er nok opptenningsved og vedkubber.

Hygiene

På leir må man ta hygienen på alvor. Vær nøye på renslighet, spesielt når dere lager mat. Pass på å alltid ha et vaskefat tilgjengelig med vann og såpe, og skift det regelmessig. Vannfatet kan for eksempel stå i oppvaskseksjonen. Pass på å ha nok antibac på området. 

Andre oppgaver

Andre oppgaver kan være flaggheis, ansvar for vann i dusjen, hvis dere har det. Dotømming eller dovask, skifte gress i fettfella eller oppvask.