Speidergruppa og kretsen

Speidergruppa kan ha speidere i mange aldersgrupper. Alle arbeidsgreinene på et sted utgjør til sammen en speidergruppe. Flere speidergrupper i et område utgjør en krets. Og alle er vi med i Norges KFUK-KFUM-speidere. 

Patruljen er den minste enheten i organisasjonen vår. Den består av en patruljefører, en eller to patruljeførerassistenter og patruljemedlemmer. Den nest minste enheten er arbeidsgren, også kalt enhet. Disse enhetene er aldersbestemt. Familiespeiding er for de yngste speiderne med familie, så kommer oppdagere, stifinnere, vandrere og til slutt rovere. Ledere fordeles på alle de forskjellige enhetene. Mange ganger fungerer rovere også som ledere. 

Alle disse enhetene utgjør en gruppe, som igjen er en del av en krets. Det er omtrent 250 grupper fordelt på 20 kretser i KFUK-KFUM-speiderne.

I hver krets er det en kretsleder og et kretsstyre med representanter fra gruppene. Hvert år holder de et årsmøte/kretsting. På forbundsnivå/landsnivå er det en landssjef og et landsstyre. I tillegg er det ansatte på forbundskontoret, diverse komiteer, en generalsekretær og andre ansatte. 

KFUK-KFUM står for kristen forening unge kvinner - kristen forening unge menn