Ha forskjeligge lukter i flasker eller poser. Aktiviteten kan gjennomføres på ulike måter:

Alternativ 1: Alle bortsett fra 1 i patruljen lukter på samme ting. De skal bruke ett ord til å forklare hva de har luktet på. De skal ikke beskrive selve lukten, men ting de assossierer med denne. Den ene som ikke fikk lukte skal gjette hva de andre har luktet på.

Alternativ 2: En i patruljen får lukte og skal beskrive hva den lukter, igjen ikke selve lukten, men ting man assossierer med denne. De andre skal gjette.

UTSTYR

  • Beholdere med ulike lukter