Under dette kurset får du praktisk erfaringer og kunnskaper om hvordan å utøve vinterfriluftsliv. 

Temaer vi vil gå igjennom på kurset er:
- Proviant / mat på tur
- Reperasjon og vedlikehold av utstyr på vinteren
- Leirbygging
- Orientering/ trygg ferdsel om vinteren
- Førstehjelp

Etter kurset vil du være godt rustet til å ta med patruljen og gruppa på overnattingstur vinterstid.

Målgruppe: Patruljeførere som tidligere har vært på Vinter-Roland, født i '01-'99

Pris: 1200 kr. Husk å søke Frifond-støtte innen 1.oktober.