Kursholderkurs er for eksisterende og fremtidige kursledere som bør ha erfaring med å ha deltatt i en kursstab tidligere. Deltakerne skal etter kurset kjenne til arbeidsfordelingen mellom forbundskontoret og kursholderne. Kursholderne skal også få arbeidsverktøy som gjør at planlegging og gjennomføringen av kursene blir bedre.

Temaer vil være kursholderavtalen, økonomi og praktiske rammer, lede en kursstab, didaktisk relasjonsmodell, sikkerhet og beredskap. 

Kurset er beregnet for dem som kan være instruktør eller kursleder på nasjonalt plan innen ett år etter kursholderkurset.