Innhold på kurset

Kursholderkurs er for eksisterende og fremtidige kursledere. Kursholderne skal få arbeidsverktøy og god veiledning som gjør at planlegging og gjennomføring av kursene blir bedre.

Innhold på kurset: 

 • forbundets profil på kurs/ledelse
 • kursholderavtale og kursmanual
 • arbeidsfordeling 
 • administrasjon og praktiske rammer
 • ledelse av deltakere og kursstab
 • didaktisk relasjonsmodell
 • kristent fellesskap
 • grenser og gråsoner
 • sikkerhet, personvern og beredskap
 • lederstien
 • smittevern på kurs

Program

09:00   Åpning av kurset
09:15   Hva er et KM-speiderkurs?
10:00   Pause
10:10   Fortsettelse av økt
11:00   Pause
11:10   Fortsettelse av økt
11:30   Lederstien

12:00   Lunsj

13:00   Ledelse av stab og deltakere
14:00   Pause
14:15   Grenser og Gråsoner
15:00    Kristent fellesskap på kurs
15:25   Planlegge for individuelle samtaler og kursavslutning
15:30   Kurset avsluttes

Hvem?

Kurset er først og fremst beregnet for dem som kan være instruktør eller kursleder på krets- eller nasjonalt nivå innen ett år etter kurset. Det kan være nasjonale kurs som Norsk Roland, KILT eller kretskurs som patruljeførerkurs. Du kan lese utlysninger til verv på nasjonalt plan her. Andre som er interessert i å lære mer om å holde kurs kan også melde seg på.

Andre som er interessert i å lære mer om å holde kurs kan også melde seg på kursholderkurset. 

Digitalt kurs

Kurset er digitalt på Google Meet. Alle påmeldte vil få tilsendt lenke på e-post i forkant av arrangementet. Kurset vil vare fra kl. 09:00 til kl 15:30.

Deltakeravgift

Kurset er gratis.

Påmelding

Påmeldingen er åpen. Du kan melde deg på via Hypersys her.

Påmeldingsfrist: 25. januar 2022.

Nettmodul

Deltakerne får tilgang til en nettmodul som må gjennomføres senest dagen før kurset starter. Nettmodulen gir en god innføring i mange av temaene vi vil ta opp på kursholderkurset.

Merke

Alle som deltar på kurset får merke tilsendt i etterkant. 

Spørsmål?

Ta kontakt med Madeleine Ulstein på madeleine@kmspeider.no

Toppbilde: Harald Undheim