Det er mange regler man skal kunne og følge for å ferdes trygt i trafikken. Biler har naturligvis ansvar for å ikke kjøre på deg, men det finnes flere ting man som menneske i trafikken kan gjøre for å passe på at alle kommer trygt frem.

Et gangfelt er et sted hvor man som fotgjenger skal kunne krysse veien. Det er malt vite striper i veibanen og et blått firkantet skilt med en svart mann på visert tydelig at dette er et gangfelt. Likevel er det viktig å se seg for. Man skal først se til venstre, deretter til høyre og så til venstre igjen før man går ut i veien. Kan man ikke se noen biler er det trygt å gå. Om det er biler i nærheten må man være sikker på at de stopper før man går ut i veien.

Ved større veier vil det ofte være et lyskryss der det er naturlig å krysse veien. Her er det rød eller grønn mann som viser når det er greit å gå ut i veien. Er det rød mann må man som fotgjenger trykke på knappen og vente til det blir grønt. Når man har grønn mann er det likevel lurt å se seg for før man går ut i veien. Selv om bilene skal stoppe, er det greit å være helt sikker på at de gjør det.

Flere steder finnes det gangveier som er ment for fotgjengere og syklister. Her har ikke biler lov til å kjøre. Skiltet som viser at det er gangvei er blått, firkantet og har bile av fotgjengere og ofte også en sykkel. Når man går på en gangvei skal man holde seg på høyre side av veien. Om man vil gå forbi noen skal man gå forbi på venstre side av dem. Da må man også passe på at man ikke er i veien for de som kommer gående eller syklende i motsatt retning.