Det er mange regler man skal kunne og følge for å ferdes trygt i trafikken. Biler har naturligvis ansvar for å ikke kjøre på deg, men det finnes flere ting man som menneske i trafikken kan gjøre for å passe på at alle kommer trygt frem.

Et gangfelt er et sted hvor man som fotgjenger skal kunne krysse veien. Det er malt hvite striper i veibanen og foran gangfeltet viser et blått firkantet skilt med en svart mann på tydelig at dette er et gangfelt. Likevel er det viktig å se seg for. Man skal først se til venstre, deretter til høyre og så til venstre igjen før man går ut i veien. Kan man ikke se noen biler er det trygt å gå. Om det er biler i nærheten må man være sikker på at de stopper før man går ut i veien.

Ved større veier vil det ofte være et lyskryss der det er naturlig å krysse veien. Her er det rød eller grønn mann som viser når det er greit å gå ut i veien. Er det rød mann må man vente på grønn mann før man kan gå. Noen steder er det en knapp man som fotgjenger må trykke på. Når man har grønn mann er det likevel lurt å se seg for før man går ut i veien. Selv om bilene skal stoppe, er det greit å være helt sikker på at de gjør det.

Flere steder finnes det gangveier som er ment for fotgjengere og syklister. Her har ikke biler lov til å kjøre. Skiltet som viser at det er gangvei er firkantet og blått, med bilde av fotgjengere og ofte også en sykkel. Når man går på en gangvei skal man holde seg på høyre side av veien. Om man vil gå forbi noen skal man gå forbi på venstre side av dem. Da må man også passe på at man ikke er i veien for de som kommer gående eller syklende i motsatt retning.

Det tyngste ansvaret ligger likevel på bilistene. Det er enda en stund til speiderne skal stå overfor det ansvaret, og de vil lære masse om hva det ansvaret innebærer i kjøreopplæringen, men det er fint å bli tidlig bevisst på hva som er en trygg sjåfør. Selv om ansvaret ikke på noen måte ligger på speiderne hvis de skal sitte på med noen i bil, så kan de være med å redde potensielt farlige situasjoner ved at de er klar over disse punktene og kan tørre å si fra hvis den de sitter på med ikke tenker eller bryr seg om det:

  • Når man skal kjøre bil er det viktig at man ikke har drukket noe alkohol i forkant. I forkant kan også bety kvelden før en tidlig kjøretur. Alkohol reduserer konsentrasjonsevnen, øker reaksjonstiden og gjør en mindre kritisk og mer impulsiv. Dette i kombinasjon med et så kraftig kjøretøy som bil kan gå hardt utover både en selv og andre. 
  • Mobilbruk bør aldri skje bak rattet. De færreste er gode på multitasking, og alle har nok opplevd å falle ut av en samtale fordi man måtte sjekke hva som skjedde på mobilen. Tenk da hvilke konsekvenser det kan få om man ser på mobilen mens bilen kjører i 80 km/t! Selv den mest erfarne sjåfør kan miste kontrollen da, og det er derfor mobilbruk uten handsfree er ulovlig for en sjåfør. Få heller en passasjer til å sjekke for deg.
  • Når man blir trøtt kan kroppen merke noe av de samme konsekvensene som ved inntak av alkohol. Man konsentrerer seg mindre og reagerer mye tregere. Kjenner man at man blir trøtt bak rattet bør man heller stoppe og ta en liten spasertur, spise, drikke, ta en liten blund på øynene eller bytte sjåfør slik at man ikke utsetter noen for fare.