Merk opp en løype som speiderne fint klarer å gjennomføre på 60 sekunder.

Aktiviteten kan gjennomføres alene eller i lag. 

Speiderne får én testrunde i løypen der de selv kan følge med på tiden på en klokke. Deretter skal de forsøke å gjennomføre løypen på nøyaktig 60 sekunder uten å ha en klokke å se på. 

Man får ett minuspoeng for hvert sekund man avviker fra 60, uansett om man bruker for få eller for mange sekunder. Bruker man nøyaktig 60 sekunder får man 5 plusspoeng. La alle gjennomføre tre ganger, den med færrest minuspoeng vinner. 

Utstyr


  • Noe til å merke opp en løype
  • Stoppeklokke