Deltagerne får tildelt et dyr, to og to får samme dyr, men ingen skal vite hva de andre er. Det er lurt å velge dyr som lager kjente lyder. Én person får tildelt sau.

Deltagerne spres rundt i rommet, gjerne med bind for øynene. De skal nå, ved hjelp av dyrelyder, finne den som har samme dyr som en selv. Speiderne må altså gå rundt til de andre og lage sitt dyrs lyd for å finne sin partner. 

Leken er ferdig når det bare er den ensomme sauen som er igjen. 

Det er også mulig å ha to sauer og la leken holde på til alle har funnet sin partner.