Møtet er organisert som en postløype hvor speiderne går innom ulike aktivitetsposter. Man bør beregne 15 minutter per post inkludert forflytting og instruksjon. 

Dette møtet er laget for vandrerne, men kan også brukes av yngre speidere dersom man har god voksenoppfølging på postene med ild.

ÅPNING 

Opprop, flaggsang og informasjon om organisering og dagen. Fordel deltakerne i patruljer som de skal jobbe i underveis i postløypen. 

POSTLØYPE

Post 1 - Tre på rad med livline

Utstyr: tau, livline, stokk eller stein til å markere treff

Lag et stort rutenett av tau med ni ruter. Del patruljen i to grupper, som står oppstilt to til tre meter unna rutenettet. Gruppene kaster livlinen én og én, og legger en brikke (stokk eller stein) i den ruten de treffer. Det er om å gjøre å være første lag til å få tre på rad. Du kan tilpasse vanskelighetsgraden ved å endre størrelsen på rutene, eller endre avstanden til rutenettet. 

Post 2 - Fyrstikkrakett

Utstyr: fyrstikker, aluminiumsfolie, telys, binders, saks, tang

Dette bør øves på på forhånd slik at man har det klart. Vurder også å ha noen eksempler ferdig, slik at speiderne ser hvordan de ser ut, og at du har en du kan fyre av når hver gruppe kommer til posten. Pass på at oppskytingen skjer i kontrollerte former, og at dere har funnet et passende sted å skyte rakettene. Lag en "klar sone" på begge sider av oppskytingsplattformen. Du kan se hvordan du lager en fyrstikkrakett her

Post 3 - Telys-stafett med knuterepetisjon

Utstyr: planke, sisal, telys, bøtte med vann, fyrsikker, bilder av pålstikk

På denne posten får speiderne øvd på knuter, nevenyttighet, samarbeid og koordinasjon. Speiderne skal jobbe sammen to og to. Hvert par får utdelt en plankebit, to tau og et telys. Parene skal lage et bæresystem slik at de kan bære et tent telys på haikebrettet gjennom en liten løype. Tauene, som blir håndtakene på bæresystemet, skal festes til haikebrettet ved bruk av pålestikk. Når parene er klare skal de gå gjennom en løype hvor de frakter telyset. Enkel løype kan være frem og tilbake på en åpen plass, mens en vanskelig kan være med bakker, svinger eller andre hindre. Ha vannbøtte tilgjengelig og bytt gjerne ut telysene mellom hver gruppe, slik at det ikke er mye flytende stearin ved start. 

ANDAKT

Jeg er verdens lys (Johannes 8,12)

På den ene posten i dag i dag fikk dere i oppdrag å bære et lys. Var det vanskelig?
Noen synes kanskje det, men de fleste fikk det til med litt hjelp og støtte. Dette kan vi huske på i hverddagen. Dersom du ser noen som er litt lei seg i dag kan du være den vennen som hjelper til med å få med lyset, og gleden i hverddagen.

AVSLUTNING

Speiderbønn og avslutning. 

UTSTYR

 • Tau
 • Livline
 • Stokk eller stein til å markere treff
 • Fyrstikker
 • Aluminiumsfolie
 • Telys
 • Binders
 • Saks
 • Tang
 • Plankebit
 • Sisal
 • Telys
 • Bøtte med vann
 • Fyrsikker
 • Bilder av pålstikk

Foto: Helene Moe Slinning