BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Del dere inn i lag med 8 personer på hvert lag.
  2. Lag ett sett med lapper med himmelretningene: nord, nordøst, øst, sørøst, sørvest, vest og nordvest på til hvert lag.
  3. Still dere opp i en ring og legg lappene i midten.
  4. Når en leder eller patruljefører gir beskjed, skal alle løpe inn til midten og trekke seg en lapp.
  5. Nå er det om å gjøre å stille seg opp i riktig rekkefølge, som et kompass.
  6. Når lagene er ferdige må lederen eller patruljeføreren sjekke at lagene har stilt seg opp riktig.
     

TIPS: Dere bør på forhånd ha funnet ut hvilken retning nord er, sånn at lagene har en retning å ta utgangspunkt i.
 

UTSTYR

  • Lapper med de 8 kompassretningene, 1 sett per lag,