Del speiderne i grupper på 3-5 speidere, gi hver gruppe et kart. Gruppene skal nå tegne etter veier på kartet og se om de klarer å lage et dyr. Hvor langt må man gå for å gå rundt hele dyret dere har tegnet?

Velg et startpunkt på ruten og skriv ned hvordan man følger den. Man kan bruke meter og himmelretninger, eller man kan gjøre det lettere ved å bruke gatenavn. La gruppene bytte beskrivelser og se om de klarer å tegne den samme figuren på sitt kart. 

For å kunne oppgi ruten i meter må man bruke en linjal og kjenne til kartets målestokk.