Patruljen stiller seg på rekke og holder hverandre i hendene. Den første i rekken bestemmer seg for en bokstav, et ord eller en beskjed den vil sende til den som står siste i rekken. Beskjeden sendes ved å trykke morsetegn i hånden til den ved siden av - et kort trykk er prikk, et langt trykk er strek. For å markere ny bokstav prikker man med tommelen én gang, for å markere nytt ord prikker man med tommelen to ganger. Når hele beskjeden er sendt sjekker man om den har kommet riktig frem gjennom rekken.

Alternativt kan speiderne hold på skuldrene til den foran, trykk på en skulder er prikk, trykk på begge skuldre er strek, ny bokstav markeres med å løfte én hånd, nytt ord markeres med å løfte begge.

Man kan også gjøre dette til en stafett der patruljene konkurrerer mot hverandre om å være den første som sender en beskjed gjennom rekken. Beskjeden må da naturligvis være den samme for alle patruljene.

UTSTYR

  • Morsenøkler