I god tid før arrangementet

 • Les gjennom informasjonsheftet som speidergruppen har fått. Der finner du praktisk informasjon om hovedstasjoner, kallesignaler, program og lignende.
 • Snakk med lederen for speiderne og avklar detaljer rundt gjennomføringen.
 • Det kan være lurt å være flere enn én radioamatør under JOTA. Undersøk gjerne om noen av dine kontakter kan være interessert i å bidra under arrangementet.
   

Underveis på arrangementet

 • Før dere begynner kan du fortelle speiderne litt om stasjonen, om hvordan mikrofonen brukes, om viktige regler eller skikker de bør huske på, og lignende.
 • Husk: Speiderne i Norge (og andre land) får lov å snakke i radioen under JOTA. La derfor speiderne selv snakke med de i «den andre enden». For å unngå gjentakelser er det lurt å begrense til tre-fire personer i hvert sendepass. 
 • Hvis det er vanskelig å få speiderne til å si noe, kan du forsøke å «intervjue» dem. Det er vanligvis interessant å spørre om hva patruljen driver med, hvor mange speidere det er, om det er gutter, jenter, eller begge deler i patruljen, og lignende. Lederne kan også fortelle litt.
 • Husk: JOTA er ingen konkurranse! Det er ikke om å gjøre å ha så mange QSO-er som mulig. Det bør heller legges vekt på å opprette kontakter som begge parter har glede av. DX-kontakter er OK hvis forholdene er ligger til rette for at det er mulig å utveksle annet enn RST, navn og QTH. Men av hensyn til andre på lufta bør dere ikke dra ut en DX-QSO for lenge. Tilpass til trafikken på lufta. 
 • Ta hensyn til hva speiderne er interessert i. Om du merker at motstasjonen ikke er en «speiderstasjon», ikke hold kontakten lenger enn nødvendig. JOTA arrangeres først og fremst for at speiderne skal få kontakt med andre speidere.
 • Husk å ta pauser når du ønsker og har behov for det. Speiderne kan også trenge avveksling fra radioaktiviteten.
 • Du må selv føre radiostasjonsloggen, eller få en annen til å hjelpe deg med det. Speidere kan i tillegg føre sin egen logg for de QSO-ene de er med på – hver for seg eller patruljevis. Hjelp dem litt til å begynne med.
 • Deltakerne kan fylle ut QSL-kort for sine egne QSO-er. Vi håper det er greit at svar-QSL-kortet kan overlates til den patruljen som deltok i QSO-en – de bør i alle fall få en kopi. Utgående QSL sendes via NRRL som vanlig.
   

Etter arrangementet:

 • Vi prøver stadig å utvikle JOTA-JOTI og er avhengige av tilbakemeldinger. Skriv gjerne noen kommentarer til programmet og opplegget i speidergruppen du var med, og send det på e-post til JOTA-JOTI-komiteen på jotajoti@kmspeider.no.


Tusen takk for at du stiller opp og hjelper speidere under årets JOTA-JOTI! Vi setter stor pris på at du hjelper oss å gjennomføre verdens største speiderarrangement. Vi håper du får en spennende helg og at oppdraget gir mersmak for kommende år!

Har du noen spørsmål eller kommentarer? Ta kontakt med JOTA-JOTI-komiteen på jotajoti@kmspeider.no.