NB: Denne artikkelen er utdatert. Den oppdateres innen september 2024.

 

Hva er Nordic Puzzle?

Nordic Puzzle er en morsom aktivitet der speidere kommuniserer med andre speidere på nye måter, samarbeider for å knekke en hemmelig kode og har det gøy! Speidere fra hele Norden deltar på aktiviteten, men selve oppgaven løses lokalt i speidergruppa. De som vil kan prøve å kommunisere med speidere fra andre nordiske land, men det er ikke et krav for å delta.

I 2023 er det Norge som har ansvar for å lage Nordic Puzzle. JOTA-JOTI-komiteen sender ut aktiviteten på e-post til alle speidergrupper som melder seg på den norske JOTA-JOTI-påmeldingen innen 1. september.
 

Nordic Puzzle på JOTI-arrangementer

Nordic Puzzle er i utgangspunktet en JOTA-aktivitet, men vi ønsker å presisere at rene JOTI-arrangementer også kan delta på Nordic Puzzle, så lenge dere ikke bruker mobil/pc/nettbrett/JOTI-kanaler for å løse oppgaven. Årsaken til at sistnevnte ikke er lov, er fordi det tidligere har kommet flere tilbakemeldinger om at speidere røper løsningsord i chattene, noe som verken er gøy for de som deltar eller for arrangører som prøver å aktivisere speiderne med Nordic Puzzle.
 

Tips til gjennomføring av Nordic Puzzle på JOTI-arrangement:

  • I sin aller enkleste form, kan Nordic Puzzle gjennomføres ved at to patruljer går til hver sin del av rommet og sier bokstavkombinasjonene til hverandre ved hjelp av bokstavering (alternativt at to patruljer sitter med ryggen mot hverandre når de bokstaverer).
  • Ønsker dere å utfordre speiderne litt ekstra, kan de prøve å bruke morse eller semafor istedenfor (se aktivitetsbeskrivelser i årets informasjonhefte).
  • Har dere tilgang til walkie talkies selv om det er et JOTI-arrangement, så holder det i massevis for å løse årets oppgave.