MØT FORVENTNINGENE


Når nye speidere møter opp på sitt første speidermøte, er de fulle av forventninger. De er fylt med en blanding av spenning på hva som skal skje og egne tanker om hva de skal få oppleve på speideren. Målet vårt må være å vise en bredde av aktiviteter de første møtene. På de tre første møtene er det viktigste å svare på forventningene. Vi vil la alle oppleve litt av hvert av hva speideren kommer til å være. Derfor kan det være lurt å planlegge de tre første møtene ekstra godt. Men ikke vær redd for å gjøre det samme hvert år.

GI NOE HÅNDFAST


Speideren er en praktisk aktivitet. Gi noe speiderne kan ta med seg hjem og fortelle om
til venner, søsken og foreldre. Dette kan være en sangtekst, de oransje gjesteskjerfene eller kanskje noen smaksprøver fra matlagingen. Da kan speideren få vise frem hva de har gjort den dagen – og kanskje gleder de seg enda mer til neste speidermøte?

ALLE LEDERNE KAN VÆRE MED


Når gruppen har rekruttert nye speidere, er de første møtene de mest kritiske. De fleste opplever sine første speidermøter som oppdager eller stifinner, og det er derfor viktig at alle lederne i gruppen har fokus på disse møtene. De første møtene vil man kanskje også være ekstra oppmerksomme med foresatte og ta seg god tid til å snakke med dem. Da kan det være godt med noen flere speiderledere de første møtene. La oppstartsmøtene til de yngste speiderne være alle lederne i gruppen sitt ansvar.

DE TRE FØRSTE MØTENE

De tre første møtene er tre ferdig planlagte oppstartsmøter som gruppene kan gjennomføre i starten av høstsemestret hvert år. I aktivitetsbanken finnes møteforslagene på oppstartsmøtene lek, bål og natursti. Møtene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge.

Til oppstartsmøtene hører tretten kort som skal deles ut til speiderne. syv av dem er grunnkort som kan deles ut på det første møtet, uavhengig av hvilke møte som blir gjennomført. De resterende kortene er laget spesifikt til møtene slik at speiderne får med noe hjem som minner dem på hva de har gjort og lært seg på møtet. Hvert møte har to spesifikke kort som hører til møtet og som deles ut på avslutningen av speidermøtet.

Kortene kan bestilles fra Speiderbutikken

KORTENE

Grunnkort

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstartsmøte bål

 

 

 

 

Oppstrartsmøte lek

 

 

 

 

Oppstartsmøte natursti

 

 

 

 

Rekrutteringskort