Lukas 2,1–20 Jul

2 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

14 «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hver- andre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Andakt

Av Harald Hauge

I boden hjemme hos oss står det tre store kasser med julepynt. Oppi en av dem ligger den julepynten jeg like aller best: ei julekrybbe i playmo. Hvert eneste år er det jeg som har ansvar for å sette den opp. Heldige meg!

Det første jeg bygger er selve stallen. Den består av noen vegger og et tak. Det er to rom i stallen. I det ene rommet setter jeg en playmo-okse og et playmo-esel, pluss en vedstabel og noen krukker. Inni vedstabelen er det et lite hull, der bor det ei lita plastikkmus. I det andre rommet er det plass til Josef og Maria. Maria er ei ung jente med blå kappe og langt svart hår. Josef er en voksen mann med brunt skjegg og rød kappe. Midt imellom seg har de to plastikkfigurene ei plastkrybbe. Oppi den ligger en bitte liten playmo-Jesus.

Utenfor stallen setter jeg opp tre sauer og en gjeter i fillete klær. På taket av stallen er det plass til noen duer. Inn fra sida kommer en kamel og tre skjeggete playmo-menn kledd i fine klær, det er de tre vise menn som kommer med gavene sine. Over taket på stallen setter jeg så opp den store stjerna; den er i papp, ikke i plast som alt det andre er. Foran stallen setter jeg til slutt opp noen busker og et bål, også det i plast, og til slutt ei lita lykt.

Kanskje kan du se det for deg. Kanskje har du ei julekrybbe hjemme, du også. Jeg har alltid likt slike leker. Men denne lekejulekrybba har noe viktig å si meg, synes jeg.

For her er liksom hele verden. Her er det et lite barn. Her er ei ung jente. Her er en litt eldre mann. Her er en fattig gjeter. Her er tre rike vismenn. Her er vanlige husdyr og en kamel fra et land langt borte. Her er noen ville fugler og dyr også. Og så er naturen her: Bålet, nattevinden og stjernelyset.

Jeg tenker at det var sånn det var. Jesus kom som en gave til absolutt hele verden.

 

Aktivitet

Julekrybbe

Lag en julekrybbe sammen med gruppa. Du kan bruke det meste til å lage julekrybben. Figurene kan lages med kropper av for eksempel piperensere, ispinner eller dorullhylser. Hodene kan lages av trekuler, nøtter, vattkuler eller flate treknapper. Klær kan du lage av stoff, filt eller papir, eller du kan male dem på. Kanskje vil du ha glitterbånd eller metall- ringer så englene kan få glorie? Bånd eller garn kan bli belter og hodebånd.

Du kan også lage julekrybben på helt andre måter. Du kan lage hele krybben av trolldeig som du steker og maler; Du kan også bruke pepperkakedeig eller plastelina. Du kan forme dette selv eller bruke former du har fra før. Lager du todimensjonale figurer kan du få disse til å stå ved å feste dem til en flat firkant du lager. Fest firkanten til figurene med knekk eller lim etter at de er ferdig stekt.

Figurer du må ha med er Jesus, Josef og Maria. Figurer du kan ha med er gjetere, engler, de tre vise menn og kamelene deres, esel, okse og sauer. Du kan også ha med stall, krybbe, gavene fra de tre vise menn, stjerne og et bål.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken