Jorden bruker ett døgn på å rotere rundt sin egen akse. Denne rotasjonen er det som lager forskjellen på natt og dag. Den er også grunnen til at vi har forskjellige tidssoner på jorden, altså hvorfor klokken er forskjellig etter hvilket land vi er i. Jorden roterer mot øst. 

Jorden roterer så sakte at vi ikke kan kjenne det. Solen skinner hele tiden og treffer jorden på den siden som er vridd mot solen. Tenk deg et punkt på jorden der det er natt fordi denne siden av jorden er vridd vekk fra solen. Sakte vil jordens rotasjon vri dette punktet slik at solen treffer det og fortsette å rotere, først til punktet er badet i sol, og så forbi så solen ikke lenger treffer det. Vi opplever det fra jorden som om solen står opp og går ned. Det gjør den altså ikke. Solen står stille, det er jordens rotasjon som skaper denne opplevelsen.

I tillegg til til å rotere rundt seg selv går jorden i bane rundt solen. Det er denne rotasjonen som lager de forskjellige årstidene. Samtidig som jorden går i bane rundt solen roterer den rundt seg selv. Banen rundt solen er plan, mens rotasjonen rundt egen akse heller omtren 23,5 grader. Denne helningen gjør at det siden av jorden som peker mot solen veksler mellom den sørlige og nordlige halvkule. Det er sommer på en halvkule når denne peker mot solen og vinter når den andre halvkulen peker mot solen. Jorden bruker ett år på å rotere rundt solen, derfor har vi de ulike årstidene en gang hvert år.