Stafett mellom flere lag. Det er bare lov til å tråkke på avisene når man beveger seg.

Speiderne kan enten flytte avisen selv mens hun/han går eller det kan være neste mann på laget som flytter avisene.

 

Utstyr


To aviser til hvert lag.