Obligatoriske krav:

  1. Finne åtte forskjellige treslag. Samle eller ta bilder av blader/ nåler og bark fra disse.
  2. Kunne kjenne igjen tre løvtrær uten blader basert på form, voksemåte og bark.
  3. Kjenne navna på disse trærne.
  4. Finne ut hva man kan bruke disse tresortene til og hva de egner seg til. Det gjelder både blader, bark, røtter eller ved.
  5. Finne ut hvordan brennverdien er på de ulike tresortene. Finne ut hvilke tresorter egner seg best til opptenning og hvilke tresorter som gir mest varme (har høy brennverdi).

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Vite hva slags frø, nøtter eller kongler disse trærne har.
  • Lage en vandrestav som du spikker et godt håndtak på.
  • Lage en rett hvor du bruker nøtter, blader eller nåler du har samlet selv.
  • Spikke en smørekniv av et mykt og et hardt treslag. Se om du kjenner forskjell på treslagene når du spikker og etterpå i bruk av smørekniven.

For speidere som bor steder det ikke vokser så mye varmekjære trær, kan dere lære om forskjellige vier-typer, dvergbjørk, einer osv. som er mer hardføre.