Obligatoriske krav:

  1. Kjenne seks løvtrær og tre bartrær. Gå en tur å se på disse trærne.
  2. Lage en samling av bladene på disse trærne og skrive navn på.
  3. Vite hva fotosyntese er og hvorfor det er viktig for oss og alt som lever på jorda.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene: