Obligatorisk krav:

  1. Kjenne seks løvtrær og tre bartrær. Gå en tur å se på disse trærne.
  2. Lage en samling av bladene på disse trærne og skrive navn på.
  3. Vite hva fotosyntese er og hvorfor det er viktig for oss og alt som lever på jorda.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:

  • Finne ut hva slags blomster det er på disse trærne.
  • Forklare hvorfor løvtrær mister bladene om høsten.
  • Se på et lite grantre og finne ut om det er sammenheng mellom antall grenkranser og hvor mange år treet er.
  • Lage en sopelime, sammen med flokken, som dere kan bruke i speiderlokalet eller speiderhytta.
  • Spikke en barkebåt og delta i en barkebåtkonkurranse.

 

Svartor

Selje

Rogn

Osp

Lønn

Gran

Furu

Eik

Bok

Bjørk

Alm